НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Golang. Уроки для початківців

En

Go Функції виведення


Go має три функції для виведення тексту:

  • Print()
  • Println()
  • Printf()

Функція Print()

Функція Print() друкує (виводить) свої аргументи у стандартному форматі.

Приклад

Вивести значення i та j:

package main
import ("fmt")

func main() {
  var i,j string = "Hello","World"

  fmt.Print(i)
  fmt.Print(j)
}

Результат:

HelloWorld
Спробуйте самі »

Приклад

Якщо ми хочемо надрукувати аргументи в нових рядках, нам потрібно використовувати \n.

package main
import ("fmt")

func main() {
  var i,j string = "Hello","World"

  fmt.Print(i, "\n")
  fmt.Print(j, "\n")
}

Результат:

Hello
World
Спробуйте самі »

Порада: \n створює нові рядки.

Приклад

Також можна використовувати лише один Print() для друку кількох змінних.

package main
import ("fmt")

func main() {
  var i,j string = "Hello","World"

  fmt.Print(i, "\n",j)
}

Результат:

Hello
World
Спробуйте самі »

Приклад

Якщо ми хочемо додати пробіл між рядковими аргументами, нам потрібно використовувати " ":

package main
import ("fmt")

func main() {
  var i,j string = "Hello","World"

  fmt.Print(i, " ", j)
}

Результат:

Hello World
Спробуйте самі »

Приклад

Print() вставляє пробіл між аргументами, якщо жоден не є рядками:

package main
import ("fmt")

func main() {
  var i,j = 10,20

  fmt.Print(i,j)
}

Результат:

10 20
Спробуйте самі »

Функція Println()

Функція Println() подібна до Print() з тією різницею, що між аргументами додається пробіл, а в кінці додається новий рядок:

Приклад

package main
import ("fmt")

func main() {
  var i,j string = "Hello","World"

  fmt.Println(i,j)
}

Результат:

Hello World
Спробуйте самі »

Функція Printf()

Функція Printf() спочатку форматує свій аргумент на основі заданого дієслова форматування, а потім друкує їх.

Тут ми будемо використовувати два дієслова форматування:

  • %v використовується для друку значення аргументів
  • %T використовується для друку типу аргументів

Приклад

package main
import ("fmt")

func main() {
  var i string = "Hello"
  var j int = 15

  fmt.Printf("i має значення: %v та тип: %T\n", i, i)
  fmt.Printf("j має значення: %v та тип: %T", j, j)
}

Результат:

i має значення: Hello та тип: string
j має значення: 15 та тип: int
Спробуйте самі »

Порада: Перегляньте всі дієслова форматування в розділі Go Дієслова форматування.