НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
HTML5. W3Schools українською. Повний довідник тегів

En

HTML Довідник тегів


HTML Теги в алфавітному порядку

Тег Опис
<!--...--> Визначає коментар
<!DOCTYPE>  Визначає тип документа
<a> Визначає гіперпосилання
<abbr> Визначає абревіатуру або акронім
<acronym> Не підтримується в HTML5. Використовуйте <abbr> замість цього.
Визначає акронім
<address> Визначає контактну інформацію автора/власника документу
<applet> Не підтримується в HTML5. Використовуйте <embed> або <object> замість цього.
Визначає вбудований аплет
<area> Визначає область всередині карти зображень
<article> Визначає статтю
<aside> Визначає зміст крім основного змісту сторінки
<audio> Визначає звуковий контент
<b> Визначає жирний текст
<base> Визначає базовий URL/ціль для всіх відносних URL в документі
<basefont> Не підтримується в HTML5. Використовуйте CSS замість цього.
Визначає колір, розмір і шрифт за умовчанням для всього тексту в документі
<bdi> Ізолює частину тексту, яка може бути відформатована в іншому напрямку, аніж інший текст за його межами.
<bdo> Перевизначає поточний напрямок тексту
<big> Не підтримується в HTML5. Використовуйте CSS замість цього.
Визначає великий текст
<blockquote> Визначає розділ, який цитується з іншого джерела
<body> Визначає тіло документа
<br> Визначає разрив рядка
<button> Визначає клікабельну кнопку
<canvas> Використовується для малювання графіки на льоту за допомогою скриптів (зазвичай JavaScript)
<caption> Визначає заголовок таблиці
<center> Не підтримується в HTML5. Використовуйте CSS замість цього.
Визначає центрований текст
<cite> Визначає назву твору
<code> Визначає ділянку комп’ютерного коду
<col> Визначає властивості стовпця для кожного стовпця в елементі <colgroup>  
<colgroup> Визначає групу з одного або декількох стовпців в таблиці для форматування
<data> Пов’язує цей контент з машинозчитуваним перекладом
<datalist> Визначає список зумовлених параметрів для елементів управління введенням
<dd> Визначає опис / значення терміна в списку опису
<del> Визначає текст, який був видалений з документа
<details> Визначає додаткові деталі, які користувач може переглядати або приховувати
<dfn> Визначає екземпляр терміна
<dialog> Визначає діалогове вікно
<dir> Не підтримується в HTML5. Використовуйте <ul> замість цього.
Визначає список каталогів
<div> Визначає розділ в документі
<dl> Визначає список опису
<dt> Визначає термін / ім’я в списку опису
<em> Визначає виділений текст
<embed> Визначає контейнер для зовнішнього (не HTML) додатка
<fieldset> Групує пов’язані елементи в формі
<figcaption> Визначає заголовок для елементу <figure>
<figure> Визначає автономний контент
<font> Не підтримується в HTML5. Використовуйте CSS замість цього.
Визначає шрифт, колір та розмір тексту
<footer> Визначає нижній колонтитул для документа або розділу
<form> Визначає форму HTML для користувацького вводу
<frame> Не підтримується в HTML5.
Визначає вікно (фрейм) в наборі фреймів
<frameset> Не підтримується в HTML5.
Визначає набір фреймів
<h1> до <h6> Визначає заголовки HTML
<head> Визначає інформацію про документ
<header> Визначає заголовок для документа або розділу
<hr> Визначає тематичну зміну змісту
<html> Визначає корінь HTML документу
<i> Визначає частину тексту альтернативним виділенням або настроєм
<iframe> Визначає вбудований фрейм
<img> Визначає зображення
<input> Визначає елемент управління вводом
<ins> Визначає текст, який був вставлений в документ
<kbd> Визначає введення з клавіатури
<label> Визначає мітку для елемента <input>
<legend> Визначає заголовок для елемента <fieldset>
<li> Визначає елемент (пункт) списку
<link> Визначає зв’язок між документом і зовнішнім ресурсом (найчастіше використовується для посилання на таблиці стилів)
<main> Визначає основний зміст документа
<map> Визначає карту зображення на стороні клієнта
<mark> Визначає помічений (маркований)/виділений текст
<meta> Визначає метадані HTML документа
<meter> Визначає скалярний вимір в межах відомого діапазона (датчик)
<nav> Визначає навігаційні посилання (навігація по сайту)
<noframes> Не підтримується в HTML5.
Визначає альтернативний зміст для користувачів, які не підтримують фрейми
<noscript> Визначає альтернативний зміст для користувачів, які не підтримують скрипти на стороні клієнта
<object> Визначає вбудований об’єкт
<ol> Визначає впорядкований (нумерований) список
<optgroup> Визначає групу відповідних параметрів у спадному списку (спадному меню)
<option> Визначає параметр у спадному списку
<output> Визначає результат розрахунку (калькуляції)
<p> Визначає параграф (абзац)
<param> Визначає параметр для об’єкта
<picture> Визначає контейнер для кількох ресурсів зображення
<pre> Визначає попередньо відформатований текст
<progress> Відображає хід виконання завдання
<q> Визначає коротку цитату
<rp> Визначає, що відображати в браузерах, які не підтримують ruby анотації
<rt> Визначає пояснення / вимову символів (для східноазійської типографіки)
<ruby> Визначає анотацію ruby (для східноазійської типографіки)
<s> Визначає текст, який більше не є правильним
<samp> Визначає вихідні дані з комп’ютерної програми
<script> Визначає скрипт на стороні клієнта
<section> Визначає розділ (секцію) в документі
<select> Визначає обраний список
<small> Визначає меньший текст
<source> Визначає кілька медіа-ресурсів для медіа-елементів (<video> і <audio>)
<span> Визначає розділ (рядковий) в документі
<strike> Не підтримується в HTML5. Використовуйте <del> або <s> замість цього.
Визначає перекреслений текст
<strong> Визначає семантично важливий текст
<style> Визначає інформацію про стиль в документі
<sub> Визначає підрядковий текст (нижній індекс)
<summary> Визначає видимий заголовок для елементу <details>
<sup> Визначає надрядковий текст (верхній індекс)
<svg> Визначає контейнер для графіки SVG
<table> Визначає таблицю
<tbody> Групує вміст тіла в таблиці
<td> Визначає клітинку (чарунку) в таблиці
<template> Визначає шаблон
<textarea> Визначає багаторядковий елемент управління введенням (текстова область)
<tfoot> Групує зміст нижнього колонтитула в таблиці
<th> Визначає чарунку заголовка в таблиці
<thead> Групує зміст заголовка в таблиці
<time> Визначає дату / час
<title> Визначає заголовок документа
<tr> Визначає рядок в таблиці
<track> Визначає текстові доріжки для медіа-елементів (<video> та <audio>)
<tt> Не підтримується в HTML5. Використовуйте CSS замість цього.
Визначає текст телетайпу
<u> Визначає текст, який повинен бути стилістично відмінним від звичайного тексту
<ul> Визначає невпорядкований (ненумерований) список
<var> Визначає змінну
<video> Визначає відео або фільм
<wbr> Визначає ймовірний розрив рядка

Скільки всього існує HTML тегів?

Багато хто із веброзробників-початківців, що тільки починають вивчати вебтехнології, часто запитують: А скільки всього існує тегів в специфікації HTML5? Як видно з вищенаведеної таблиці, станом на кінець 2022 року в специфікації HTML5 офіційно затверджено і підтримується 107 HTML тегів. При цьому 12 тегів, наведених у таблиці, вже не підтримуються в специфікації HTML5, але підтримуються в більшості браузерів. Навіть якщо ви раніше використовували ці теги при створенні своїх вебсайтів, вони ще будуть працювати у всіх сучасних веббраузерах. Але все-таки застарілі HTML теги не рекомендується використовувати в нових веб-проєктах. Краще дотримуватися рекомендацій W3C і офіційно затвердженої специфікації HTML5. Крім того, стандарти постійно змінюються. Згодом деякі теги можуть зникати, а нові теги з’являються. Для того, щоб залишатися в курсі всіх змін, які відбуваються у вебстандартах, необхідно відвідувати офіційні вебресурси, де всі ці зміни публікуються, такі як: сайт Консорціуму Всесвітньої мережі W3C: https://www.w3.org/ та WHATWG.