НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

AJAX Інтро

AJAX – це мрія розробника, тому що це дозволяє:

 • Читання даних із вебсервера – після завантаження сторінки
 • Оновлення вебсторінки без перезавантаження сторінки
 • Надсилання даних на вебсервер у фоновому режимі

AJAX Приклад

Нехай AJAX змінить цей текст

Спробуйте самі »

AJAX Пояснення прикладу

HTML сторінка

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<div id="demo">
  <h2>Нехай AJAX змінить цей текст</h2>
  <button type="button" onclick="loadDoc()">Змінити вміст</button>
</div>

</body>
</html>

Сторінка HTML містить <div> розділ і <кнопку>.

Розділ <div> використовується для відображення інформації з сервера.

<button> викликає функцію (якщо її клацнути).

Функція запитує дані з вебсервера та відображає їх:

Функція loadDoc()

function loadDoc() {
  const xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.onload = function() {
    document.getElementById("demo").innerHTML = this.responseText;
    }
  xhttp.open("GET", "ajax_info.txt", true);
  xhttp.send();
}

Що таке AJAX?

AJAX = Asynchronous JavaScript And XML (Асинхронний JavaScript та XML).

AJAX не є мовою програмування.

AJAX використовує лише комбінацію:

 • Вбудований у браузер об’єкт XMLHttpRequest (для запиту даних із вебсервера)
 • JavaScript та HTML DOM (для відображення або використання даних)

AJAX є оманливою назвою. Програми AJAX можуть використовувати XML для транспортування даних, але однаково часто дані транспортуються як звичайний текст або текст JSON.

AJAX дозволяє асинхронно оновлювати вебсторінки шляхом обміну даними з вебсервером, що знаходиться поза кадром. Це означає, що можна оновлювати частини вебсторінки, не перезавантажуючи всю сторінку.


Як працює AJAX?

AJAX

 • 1. На вебсторінці відбувається подія (сторінка завантажується, натискається кнопка)
 • 2. Об’єкт XMLHttpRequest створюється JavaScript
 • 3. Об’єкт XMLHttpRequest надсилає запит на веб-сервер
 • 4. Сервер обробляє запит
 • 5. Сервер надсилає відповідь на вебсторінку
 • 6. Відповідь читається JavaScript
 • 7. Належну дію (наприклад, оновлення сторінки) виконує JavaScript

Сучасні браузери (Fetch API)

Сучасні веббраузери можуть використовувати Fetch API замість XMLHttpRequest Object.

Інтерфейс Fetch API дозволяє веббраузеру надсилати HTTP-запити до вебсерверів.

Якщо ви використовуєте об’єкт XMLHttpRequest, Fetch може зробити те саме простіше.