НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Дебагінг JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS 2019 JS 2020 JS 2021/2022 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Навчальний табір JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Ключове слово Let

Ключове слово let було введено в ES6 (2015).

Змінні, визначені за допомогою let неможна повторно оголосити.

Змінні, визначені за допомогою let мають бути оголошені перед використанням.

Змінні, визначені за допомогою let мають область дії блока.

Неможливо повторно оголосити

Змінні, визначені за допомогою let не можуть бути оголошені повторно.

Ви не можете випадково повторно оголосити змінну.

За допомогою let ви не зможете цього зробити:

Приклад

let x = "John Doe";

let x = 0;

// SyntaxError: 'x' вже було оголошено

За допомогою var ви можете:

Приклад

var x = "John Doe";

var x = 0;

Область дії блока

До ES6 (2015) в JavaScript були тільки Global Scope (Глобальна область дії) и Function Scope (Область дії функції).

ES6 представив два важливі нові ключові слова JavaScript: let та const.

Ці два ключові слова забезпечують Block Scope (область дії блоку) у JavaScript.

До змінних, оголошених усередині блоку { }, не можна отримати доступ ззовні блоку:

Приклад

{
  let x = 2;
}
// x НЕ може бути використано тут

Змінні, оголошені за допомогою ключового слова var, не можуть мати область дії блоку.

Змінні, оголошені всередині блоку { }, можуть бути доступні поза блоком.

Приклад

{
  var x = 2;
}
// x МОЖНА використовувати тут

Повторне оголошення змінних

Повторне оголошення змінної за допомогою ключового слова var може викликати проблеми.

Повторне оголошення змінної всередині блоку також призведе до повторного оголошення змінної поза блоком:

Приклад

var x = 10;
// Тут x дорівнює 10

{
var x = 2;
// Тут x дорівнює 2
}

// Тут x дорівнює 2
Спробуйте самі »

Повторне оголошення змінної за допомогою ключового слова let може розв’язати цю проблему.

Повторне оголошення змінної всередині блоку не призведе до повторного оголошення змінної поза блоком:

Приклад

let x = 10;
// Тут x дорівнює 10

{
let x = 2;
// Тут x дорівнює 2
}

// Тут x дорівнює 10
Спробуйте самі »

Підтримка браузерами

Ключове слово let не повністю підтримується в Internet Explorer 11 або більш ранній версії.

У наступній таблиці визначено перші версії браузера з повною підтримкою ключового слова let:

Chrome 49 Edge 12 Firefox 44 Safari 11 Opera 36
Mar, 2016 Jul, 2015 Jan, 2015 Sep, 2017 Mar, 2016

Повторне оголошення

Повторне оголошення змінної JavaScript за допомогою var дозволено в будь-якому місці програми:

Приклад

var x = 2;
// Тепер x дорівнює 2

var x = 3;
// Тепер x дорівнює 3
Спробуйте самі »

За допомогою let повторне оголошення змінної в тому ж самому блоку ЗАБОРОНЕНЕ:

Приклад

var x = 2;    // Дозволено
let x = 3;    // Не дозволено

{
let x = 2;    // Дозволено
let x = 3     // Не дозволено
}

{
let x = 2;    // Дозволено
var x = 3     // Не дозволено
}

Повторне оголошення змінної за допомогою let в іншому блоці ДОЗВОЛЕНО:

Приклад

let x = 2;    // Дозволено

{
let x = 3;    // Дозволено
}

{
let x = 4;    // Дозволено
}
Спробуйте самі »

Підйом (хостинг) Let

Змінні, визначені за допомогою var, піднімаються вгору та можуть бути ініціалізовані у будь-який час.

Важливо: ви можете використовувати змінну до оголошення:

Приклад

Це OK:

carName = "Volvo";
var carName;
Спробуйте самі »

Якщо ви хочете дізнатися більше про підйом (хостинг), вивчіть розділ JavaScript Хостинг.

Змінні, визначені за допомогою let також підіймаються у верхню частину блоку, але не ініціалізуються.

Важливо: використання змінної let перед її оголошенням призведе до помилки ReferenceError:

Приклад

carName = "Saab";
let carName = "Volvo";
Спробуйте самі »