НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript HTML DOM Документ


Об’єкт документа HTML DOM є власником усіх інших об’єктів вашої вебсторінки.


Об’єкт документа HTML DOM

Об’єкт документа представляє вашу вебсторінку.

Якщо ви хочете отримати доступ до будь-якого елемента на сторінці HTML, ви завжди починаєте з доступу до об’єкта документа.

Нижче наведено кілька прикладів того, як ви можете використовувати об’єкт документа для доступу та керування HTML.


Пошук елементів HTML

Метод Опис
document.getElementById(id) Знайти елемент по id елемента
document.getElementsByTagName(name) Знайти елемент по назві тегу
document.getElementsByClassName(name) Знайти елемент по назві класу

Зміна елементів HTML

Властивість Опис
element.innerHTML =  new html content Змінити внутрішній HTML елемент
element.attribute = new value Змінити значення атрибута елемента HTML
element.style.property = new style Змінити стиль елемента HTML
Метод Опис
element.setAttribute(attribute, value) Змінити значення атрибута елемента HTML

Додавання та видалення елементів

Метод Опис
document.createElement(element) Створити HTML елемент
document.removeChild(element) Видалити HTML елемент
document.appendChild(element) Додати HTML елемент
document.replaceChild(new, old) Замінити HTML елемент
document.write(text) Записати у вихідний потік HTML

Додавання обробників подій

Метод Опис
document.getElementById(id).onclick = function(){code} Додавання коду обробки події до події onclick

Пошук об’єктів HTML

Перший HTML DOM рівня 1 (1998) визначав 11 об’єктів HTML, колекцій об’єктів і властивостей. Вони все ще діють у HTML5.

Пізніше, у HTML DOM Level 3, було додано більше об’єктів, колекцій і властивостей.

Властивість Опис DOM
document.anchors Повертає всі <a> елементи, які мають атрибут name 1
document.applets Застаріле 1
document.baseURI Повертає абсолютний базовий URI документа 3
document.body Повертає елемент <body> 1
document.cookie Повертає файл cookie документа 1
document.doctype Повертає doctype документа 3
document.documentElement Повертає елемент <html> 3
document.documentMode Повертає режим, який використовує браузер 3
document.documentURI Повертає URI документа 3
document.domain Повертає доменне ім’я сервера документів 1
document.domConfig Застаріле 3
document.embeds Повертає всі елементи <embed> 3
document.forms Повертає всі елементи <form> 1
document.head Повертає елемент <head> 3
document.images Повертає всі елементи <img> 1
document.implementation Повертає реалізацію DOM 3
document.inputEncoding Повертає кодування документа (набір символів) 3
document.lastModified Повертає дату й час оновлення документа 3
document.links Повертає всі елементи <area> та <a>, що мають атрибут href 1
document.readyState Повертає статус (завантаження) документа 3
document.referrer Повертає URI реферера (документ посилання) 1
document.scripts Повертає всі елементи <script> 3
document.strictErrorChecking Повертає, якщо перевірка помилок застосована 3
document.title Повертає елемент <title> 1
document.URL Повертає повну URL-адресу документа 1