НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Виклик функції Функція call() Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Параметри функції


JavaScript function не виконує жодних перевірок значень параметрів (аргументів).


Параметри та аргументи функції

Раніше в цьому посібнику ви дізналися, що функції можуть мати параметри:

function functionName(параметр1, параметр2, параметр3) {
  // код для виконання
}

Параметри функції – це імена, перелічені у визначенні функції.

Аргументи функції – це справжні значення, які передаються (і отримуються) функцією.


Правила параметрів

Визначення функцій JavaScript не вказують типи даних для параметрів.

Функції JavaScript не виконують перевірку типу переданих аргументів.

Функції JavaScript не перевіряють кількість отриманих аргументів.


Параметри за замовчуванням

Якщо функція викликається з відсутніми аргументами (менше заявлених), для відсутніх значень буде встановлено undefined (невизначене).

Іноді це прийнятно, але іноді краще призначити параметру значення за замовчуванням:

Приклад

function myFunction(x, y) {
  if (y === undefined) {
    y = 2;
  }
}
Спробуйте самі »

Значення параметрів за замовчуванням

ES6 дозволяє параметрам функції мати значення за замовчуванням.

Приклад

Якщо y не передано або не визначено, тоді y = 10.

function myFunction(x, y = 10) {
  return x + y;
}
myFunction(5);
Спробуйте самі »

Параметр залишку функції

Параметр rest (...) дозволяє функції обробляти невизначену кількість аргументів як масив:

Приклад

function sum(...args) {
  let sum = 0;
  for (let arg of args) sum += arg;
  return sum;
}

let x = sum(4, 9, 16, 25, 29, 100, 66, 77);
Спробуйте самі »

Об’єкт аргументів

Функції JavaScript мають вбудований об’єкт, який називається об’єкт аргументів.

Об’єкт аргументу містить масив аргументів, які використовувалися під час виклику функції.

Таким чином ви можете просто скористатися функцією, щоб знайти (наприклад) найвище значення в списку чисел:

Приклад

x = findMax(1, 123, 500, 115, 44, 88);

function findMax() {
  let max = -Infinity;
  for (let i = 0; i < arguments.length; i++) {
    if (arguments[i] > max) {
      max = arguments[i];
    }
  }
  return max;
}
Спробуйте самі »

Або створіть функцію для підсумовування всіх вхідних значень:

Приклад

x = sumAll(1, 123, 500, 115, 44, 88);

function sumAll() {
  let sum = 0;
  for (let i = 0; i < arguments.length; i++) {
    sum += arguments[i];
  }
  return sum;
}
Спробуйте самі »

Якщо функція викликається із занадто великою кількістю аргументів (більше ніж оголошено), ці аргументи можна отримати за допомогою об’єкта аргументів.


Аргументи передаються за значенням

Параметри у виклику функції є аргументами функції.

Аргументи JavaScript передаються через значення: функція дізнається лише значення, а не розташування аргументів.

Якщо функція змінює значення аргументу, вона не змінює вихідне значення параметра.

Зміни в аргументах не видно (не відображено) за межами функції.


Об’єкти передаються за посиланням

У JavaScript посилання на об’єкти є значеннями.

Через це об’єкти поводитимуться так, ніби їх передає посилання:

Якщо функція змінює властивість об’єкта, вона змінює початкове значення.

Зміни властивостей об’єкта видно (відображено) за межами функції.