НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Довідник ключових слів


Цей довідник ключових слів SQL містить зарезервовані слова в SQL.


SQL Ключові слова

Ключове слово Опис
ADD Додає стовпець в існуючу таблицю
ADD CONSTRAINT Додає обмеження після того, як таблиця вже створена
ALTER Додає, видаляє або змінює стовпці в таблиці або змінює тип даних стовпця в таблиці
ALTER COLUMN Змінює тип даних стовпця в таблиці
ALTER TABLE Додає, видаляє або змінює стовпці в таблиці
ALL Повертає true, якщо всі значення підзапиту відповідають умові
AND Включає тільки рядки, в яких виконуються обидві умови
ANY Повертає true, якщо будь-який зі значень підзапиту відповідає умові
AS Перейменовує стовпець або таблицю з псевдонімом
ASC Сортує набір результатів в порядку зростання
BACKUP DATABASE Створює резервну копію існуючої бази даних
BETWEEN Вибирає значення в заданому діапазоні
CASE Створює різні виходи в залежності від умов
CHECK Обмеження, що обмежує значення, яке може бути вміщено в стовпець
COLUMN Змінює тип даних стовпця або видаляє стовпець в таблиці
CONSTRAINT Додає або видаляє обмеження
CREATE Створює базу даних, індекс, представлення, таблицю або процедуру
CREATE DATABASE Створює нову базу даних SQL
CREATE INDEX Створює індекс для таблиці (допускає повторювані значення)
CREATE OR REPLACE VIEW Оновлює представлення
CREATE TABLE Створює нову таблицю в базі даних
CREATE PROCEDURE Створює збережену процедуру
CREATE UNIQUE INDEX Створює унікальний індекс для таблиці (без повторюваних значень)
CREATE VIEW Створює представлення на основі набору результатів оператора SELECT
DATABASE Створює або видаляє базу даних SQL
DEFAULT Обмеження, яке надає значення за замовчуванням для стовпця
DELETE Видаляє рядки з таблиці
DESC Сортує набір результатів в порядку убування
DISTINCT Вибирає тільки окремі (різні) значення
DROP Видаляє стовпець, обмеження, базу даних, індекс, таблицю або представлення
DROP COLUMN Видаляє стовпець в таблиці
DROP CONSTRAINT Видаляє обмеження UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY або CHECK
DROP DATABASE Видаляє існуючу базу даних SQL
DROP DEFAULT Видаляє обмеження DEFAULT
DROP INDEX Видаляє індекс в таблиці
DROP TABLE Видаляє існуючу таблицю в базі даних
DROP VIEW Видаляє представлення
EXEC Виконує збережену процедуру
EXISTS Перевіряє наявність будь-якого запису в підзапиті
FOREIGN KEY Обмеження, яке є ключем, що використовується для зв’язку двох таблиць разом
FROM Визначає, з якої таблиці вибрати або видалити дані
FULL OUTER JOIN Повертає всі рядки, якщо є збіги в лівій або правій таблиці
GROUP BY Групує набір результатів (використовується з агрегатними функціями: COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG)
HAVING Використовується замість WHERE з агрегатними функціями
IN Дозволяє вказати кілька значень в реченні WHERE
INDEX Створює або видаляє індекс в таблиці
INNER JOIN Повертає рядки, які мають співпадаючі значення в обох таблицях
INSERT INTO Вставляє нові рядки в таблицю
INSERT INTO SELECT Копіює дані з однієї таблиці в іншу
IS NULL Тести на порожні значення
IS NOT NULL Тести на непусті значення
JOIN Об’єднує таблиці
LEFT JOIN Повертає всі рядки з лівої таблиці і відповідні рядки з правої таблиці
LIKE Шукає вказаний шаблон в стовпці
LIMIT Задає кількість записів, що повертаються в наборі результатів
NOT Включає тільки рядки, де умова не виконується
NOT NULL Обмеження, яке змушує стовпець не брати значення NULL
OR Включає рядки, в яких виконується одна з умов
ORDER BY Сортує набір результатів в порядку зростання або зменшення
OUTER JOIN Повертає всі рядки, якщо є збіги в лівій або правій таблиці
PRIMARY KEY Обмеження, яке однозначно ідентифікує кожний запис у таблиці бази даних
PROCEDURE Збережена процедура
RIGHT JOIN Повертає всі рядки з правої таблиці і відповідні рядки з лівої таблиці
ROWNUM Задає кількість записів, що повертаються в наборі результатів
SELECT Вибирає дані з бази даних
SELECT DISTINCT Вибирає тільки окремі (різні) значення
SELECT INTO Копіює дані з однієї таблиці в нову таблицю
SELECT TOP Задає кількість записів, що повертаються в наборі результатів
SET Визначає, які стовпці і значення повинні бути оновлені в таблиці
TABLE Створює таблицю, додає, видаляє або змінює стовпці в таблиці, або видаляє таблицю або дані всередині таблиці
TOP Задає кількість записів, що повертаються в наборі результатів
TRUNCATE TABLE Видаляє дані всередині таблиці, але не саму таблицю
UNION Об’єднує набір результатів з двох або більше інструкцій SELECT (тільки різні значення)
UNION ALL Об’єднує набір результатів з двох або більше інструкцій SELECT (допускає повторювані значення)
UNIQUE Обмеження, що забезпечує унікальність всіх значень в стовпці
UPDATE Оновлює існуючі рядки в таблиці
VALUES Задає значення інструкції INSERT INTO
VIEW Створює, оновлює або видаляє уявлення
WHERE Фільтрує набір результатів, щоб включити в нього тільки записи, які відповідають вказаній умові