НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Ключове слово ORDER BY


SQL Ключове слово ORDER BY

Ключове слово ORDER BY використовується для сортування набору результатів у порядку зростання або спадання.

Ключове слово ORDER BY за умовчанням сортує записи в порядку зростання. Щоб відсортувати записи в порядку спадання, використовуйте ключове слово DESC.

ORDER BY Синтаксис

SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC;

Демо Бази даних

Нижче наведено вибірку з таблиці "Customers" ("Клієнти") зразка бази даних Northwind:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

ORDER BY Приклад

Наступний SQL інструкція вибирає всіх клієнтів із таблиці "Customers" ("Клієнти"), відсортованих за стовпцем "Country" ("Країна"):

Приклад

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country;
Спробуйте самі »

ORDER BY DESC Приклад

Наведена нижче SQL інструкція вибирає всіх клієнтів із таблиці "Customers" ("Клієнти"), відсортованих ЗА СПАДАННЯМ за стовпцем "Country" ("Країна"):

Приклад

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country DESC;
Спробуйте самі »

ORDER BY Кілька стовпчиків. Приклад

Наступна SQL-інструкція вибирає всіх клієнтів із таблиці "Customers", відсортованих за стовпцями "Country" та "CustomerName" ("Назва клієнта"). Це означає, що він упорядковує їх за країною, але якщо деякі рядки мають однакову країну, вони впорядковуються за назвою клієнта:

Приклад

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country, CustomerName;
Спробуйте самі »

ORDER BY Кілька стовпчиків. Приклад 2

Наступна SQL-інструкція вибирає всіх клієнтів із таблиці "Customers", відсортованих за зростанням за стовпцем "Country" та за спаданням за стовпцем "CustomerName":

Приклад

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country ASC, CustomerName DESC;
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Виберіть усі записи з таблиці Customers, відсортуйте результат за алфавітом стовпця City.

SELECT * FROM Customers
;