НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL CREATE TABLE Інструкція


SQL Інструкція CREATE TABLE

Інструкція CREATE TABLE використовується для створення нової таблиці в базі даних.

Синтаксис

CREATE TABLE table_name (
    column1 datatype,
    column2 datatype,
    column3 datatype,
  ....
);

Параметри стовпця вказують назви стовпців таблиці.

Параметр datatype визначає тип даних, які може містити стовпець (наприклад, varchar, integer, date тощо).

Порада. Щоб отримати огляд доступних типів даних, перейдіть до нашого повного довідника Типи даних.


SQL CREATE TABLE Приклад

У наступному прикладі створюється таблиця під назвою "Persons" яка містить п’ять стовпців: PersonID, LastName, FirstName, Address та City:

Приклад

CREATE TABLE Persons (
    PersonID int,
    LastName varchar(255),
    FirstName varchar(255),
    Address varchar(255),
    City varchar(255)
);
Спробуйте самі »

Стовпець PersonID має тип int і міститиме ціле число.

Стовпці LastName, FirstName, Address та City мають тип varchar і містять символи, а максимальна довжина цих полів становить 255 символів.

Порожня таблиця "Persons" тепер виглядатиме так:

PersonID LastName FirstName Address City
         

Порада: Порожню таблицю "Persons" тепер можна заповнити даними за допомогою SQL інструкції INSERT INTO.


Створення таблиці за допомогою іншої таблиці

Копію існуючої таблиці також можна створити за допомогою CREATE TABLE.

Нова таблиця отримує ті самі визначення стовпців. Можна вибрати всі або окремі стовпці.

Якщо ви створюєте нову таблицю, використовуючи наявну таблицю, нова таблиця буде заповнена наявними значеннями зі старої таблиці.

Синтаксис

CREATE TABLE new_table_name AS
    SELECT column1, column2,...
    FROM existing_table_name
    WHERE ....;

Наступна SQL інструкція створює нову таблицю під назвою "TestTables" (що є копією таблиці "Customers"):

Приклад

CREATE TABLE TestTable AS
SELECT customername, contactname
FROM customers;
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Напишіть правильну SQL інструкцію, щоб створити нову таблицю під назвою Persons.

 (
PersonID int,
LastName varchar(255),
FirstName varchar(255),
Address varchar(255),
City varchar(255)
);