НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Ключове слово RIGHT JOIN


SQL Ключове слово RIGHT JOIN

Ключове слово RIGHT JOIN повертає всі записи з правої таблиці (table2) і відповідні записи з лівої таблиці (table1). Результатом буде 0 записів зліва, якщо немає відповідності.

RIGHT JOIN Syntax

SELECT column_name(s)
FROM table1
RIGHT JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

Примітка: У деяких базах даних RIGHT JOIN викликається RIGHT OUTER JOIN.

SQL RIGHT JOIN


Демонстраційна база даних

У цьому підручнику ми будемо використовувати відомий приклад бази даних Northwind.

Нижче наведено вибір із таблиці "Orders" ("Замовлення"):

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10308 2 7 1996-09-18 3
10309 37 3 1996-09-19 1
10310 77 8 1996-09-20 2

І вибірка із таблиці "Employees" ("Працівники"):

EmployeeID LastName FirstName BirthDate Photo
1 Davolio Nancy 12/8/1968 EmpID1.pic
2 Fuller Andrew 2/19/1952 EmpID2.pic
3 Leverling Janet 8/30/1963 EmpID3.pic

SQL RIGHT JOIN Приклад

Наступна SQL-інструкція поверне всіх співробітників і будь-які замовлення, які вони могли розмістити:

Приклад

SELECT Orders.OrderID, Employees.LastName, Employees.FirstName
FROM Orders
RIGHT JOIN Employees ON Orders.EmployeeID = Employees.EmployeeID
ORDER BY Orders.OrderID;
Спробуйте самі »

Примітка: Ключове слово RIGHT JOIN повертає всі записи з правої таблиці (Співробітники), навіть якщо немає збігів у лівій таблиці (Замовлення).


Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Виберіть правильну пропозицію JOIN, щоб вибрати всі записи з таблиці Customers, а також усі збіги в Orders.

SELECT *
FROM Orders

ON Orders.CustomerID=
Customers.CustomerID;