НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL DEFAULT Обмеження


SQL DEFAULT Обмеження

Обмеження DEFAULT використовується для встановлення значення за умовчанням для стовпця.

Значення за умовчанням буде додано до всіх нових записів, якщо не вказано інше значення.


SQL DEFAULT на CREATE TABLE

Наступний SQL встановлює значення DEFAULT для стовпця "City" коли створюється таблиця "Persons":

My SQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL,
    LastName varchar(255) NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int,
    City varchar(255) DEFAULT 'Sandnes'
);

Обмеження DEFAULT також можна використовувати для вставки системних значень за допомогою таких функцій, як GETDATE():

CREATE TABLE Orders (
    ID int NOT NULL,
    OrderNumber int NOT NULL,
    OrderDate date DEFAULT GETDATE()
);

SQL DEFAULT на ALTER TABLE

Щоб створити обмеження DEFAULT для стовпця "City" коли таблицю вже створено, використовуйте такий SQL:

MySQL:

ALTER TABLE Persons
ALTER City SET DEFAULT 'Sandnes';

SQL Server:

ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT df_City
DEFAULT 'Sandnes' FOR City;

MS Access:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City SET DEFAULT 'Sandnes';

Oracle:

ALTER TABLE Persons
MODIFY City DEFAULT 'Sandnes';

Видалити DEFAULT обмеження

Щоб видалити обмеження DEFAULT скористайтеся таким SQL:

MySQL:

ALTER TABLE Persons
ALTER City DROP DEFAULT;

SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City DROP DEFAULT;

SQL Server:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN City DROP DEFAULT;