НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL DROP TABLE Інструкція


SQL Інструкція DROP TABLE

Інструкція DROP TABLE використовується для видалення існуючої таблиці в базі даних.

Синтаксис

DROP TABLE table_name;

Примітка: Будьте обережні, перш ніж видалити таблицю. Видалення таблиці призведе до втрати повної інформації, що зберігається в таблиці!


SQL DROP TABLE Приклад

Наступна SQL інструкція видаляє наявну таблицю "Shippers":

Приклад

DROP TABLE Shippers;

SQL TRUNCATE TABLE

Інструкція TRUNCATE TABLE використовується для видалення даних усередині таблиці, але не самої таблиці.

Синтаксис

TRUNCATE TABLE table_name;

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Напишіть правильну SQL інструкцію, щоб видалити таблицю з назвою Persons.

 Persons;