НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL ALTER TABLE Інструкція


SQL Інструкція ALTER TABLE

Інструкція ALTER TABLE використовується для додавання, видалення або зміни стовпців у існуючій таблиці.

Інструкція ALTER TABLE також використовується для додавання та видалення різноманітних обмежень на існуючу таблицю.


ALTER TABLE - ADD / Додати стовпець

Щоб додати стовпець у таблицю, використовуйте такий синтаксис:

ALTER TABLE table_name
ADD column_name datatype;

Наступний SQL додає стовпець "Email" до таблиці "Customers":

Приклад

ALTER TABLE Customers
ADD Email varchar(255);

ALTER TABLE - DROP COLUMN / Видалити стовпець

Щоб видалити стовпець у таблиці, використовуйте такий синтаксис (зверніть увагу, що деякі системи баз даних не дозволяють видаляти стовпець):

ALTER TABLE table_name
DROP COLUMN column_name;

Наступний SQL видаляє стовпець "Email" з таблиці "Customers":

Приклад

ALTER TABLE Customers
DROP COLUMN Email;

ALTER TABLE - RENAME COLUMN / Перейменувати стовпець

Щоб перейменувати стовпець у таблиці, використовуйте наведений нижче синтаксис:

ALTER TABLE table_name
RENAME COLUMN old_name to new_name;

ALTER TABLE - ALTER/MODIFY DATATYPE / Змінити тип даних

Щоб змінити тип даних стовпця в таблиці, використовуйте такий синтаксис:

SQL Server / MS Access:

ALTER TABLE table_name
ALTER COLUMN column_name datatype;

My SQL / Oracle (попередня версія 10G):

ALTER TABLE table_name
MODIFY COLUMN column_name datatype;

Oracle 10G і новіші версії:

ALTER TABLE table_name
MODIFY column_name datatype;

SQL ALTER TABLE Приклад

Подивіться на таблицю "Persons":

ID LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Тепер ми хочемо додати стовпець з назвою "DateOfBirth" в таблицю "Persons".

Ми використовуємо наступну SQL інструкцію:

ALTER TABLE Persons
ADD DateOfBirth date;

Зверніть увагу, що новий стовпець "DateOfBirth", має тип date і міститиме дату. Тип даних визначає, який тип даних може містити стовпець. Щоб отримати повну довідку про всі типи даних, доступні в MS Access, MySQL та SQL Server, перейдіть до нашого повного довідника Типів даних.

Таблиця "Persons" тепер виглядатиме так:

ID LastName FirstName Address City DateOfBirth
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes  
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes  
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger  

Змінити тип даних

Тепер ми хочемо змінити тип даних стовпця з назвою "DateOfBirth" в таблиці "Persons".

Ми використовуємо наступну SQL інструкцію:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN DateOfBirth year;

Зверніть увагу, що стовпець "DateOfBirth" тепер має тип року і буде містити рік у дво- або чотиризначному форматі.


DROP COLUMN Приклад

Далі ми хочемо видалити стовпець з назвою "DateOfBirth" в таблиці "Persons".

Ми використовуємо наступну SQL інструкцію:

ALTER TABLE Persons
DROP COLUMN DateOfBirth;

Таблиця "Persons" тепер матиме такий вигляд:

ID LastName FirstName Address City
1 Hansen Ola Timoteivn 10 Sandnes
2 Svendson Tove Borgvn 23 Sandnes
3 Pettersen Kari Storgt 20 Stavanger

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Додайте стовпець типу DATE з назвою Birthday.

 Persons
;