НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Значення NULL


Що таке значення NULL?

Поле зі значенням NULL є полем без значення.

Якщо поле в таблиці є необов’язковим, можна вставити новий запис або оновити запис, не додаючи значення до цього поля. Тоді поле буде збережено зі значенням NULL.

Примітка: значення NULL відрізняється від нульового значення або поля, яке містить пробіли. Поле зі значенням NULL – це поле, яке було залишено порожнім під час створення запису!


Як перевірити значення NULL?

Неможливо перевірити значення NULL за допомогою операторів порівняння, таких як =, <, or <>.

Замість цього нам доведеться використовувати оператори IS NULL та IS NOT NULL.

Синтаксис IS NULL

SELECT column_names
FROM table_name
WHERE column_name IS NULL;

Синтаксис IS NOT NULL

SELECT column_names
FROM table_name
WHERE column_name IS NOT NULL;

Демо бази даних

Нижче наведено вибірку з таблиці "Customers" зразка бази даних Northwind:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Оператор IS NULL

Оператор IS NULL використовується для перевірки порожніх значень (значень NULL).

У наступному SQL перелічено всіх клієнтів зі значенням NULL у полі "Address":

Приклад

SELECT CustomerName, ContactName, Address
FROM Customers
WHERE Address IS NULL;
Спробуйте самі »

Порада: Завжди використовуйте IS NULL для пошуку значень NULL.


Оператор IS NOT NULL

Оператор IS NOT NULL використовується для перевірки непорожніх значень (NOT NULL значень).

У наступному SQL перелічено всіх клієнтів зі значенням у полі "Address":

Приклад

SELECT CustomerName, ContactName, Address
FROM Customers
WHERE Address IS NOT NULL;
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Виберіть усі записи з Customers, де стовпець PostalCode порожній.

SELECT * FROM Customers
WHERE   ;