НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Ключове слово INNER JOIN


SQL Ключове слово INNER JOIN

Ключове слово INNER JOIN вибирає записи, які мають відповідні значення в обох таблицях.

INNER JOIN Синтаксис

SELECT column_name(s)
FROM table1
INNER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name;

SQL INNER JOIN


Демонстраційна база даних

У цьому підручнику ми будемо використовувати відомий приклад бази даних Northwind.

Нижче наведено вибір із таблиці "Orders" ("Замовлення"):

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10308 2 7 1996-09-18 3
10309 37 3 1996-09-19 1
10310 77 8 1996-09-20 2

І вибірка з таблиці "Customers" ("Клієнти"):

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico

SQL INNER JOIN Приклад

Наступна SQL-інструкція вибирає всі замовлення з інформацією про клієнта:

Приклад

SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID;
Спробуйте самі »

Примітка: Ключове слово INNER JOIN вибирає всі рядки з обох таблиць, якщо є збіг між стовпцями. Якщо в таблиці "Orders" ("Замовлення") є записи, які не збігаються в "Customers" ("Клієнти"), ці замовлення не відображатимуться!


JOIN Три таблиці

Наступна SQL-інструкція вибирає всі замовлення з інформацією про клієнта та відправника:

Приклад

SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Shippers.ShipperName
FROM ((Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.CustomerID)
INNER JOIN Shippers ON Orders.ShipperID = Shippers.ShipperID);
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправи:

Виберіть правильну пропозицію JOIN, щоб вибрати всі записи з двох таблиць, де в обох таблицях є відповідність.

SELECT *
FROM Orders

ON Orders.CustomerID=
Customers.CustomerID;