НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Інструкція DELETE


SQL Інструкція DELETE

Інструкція DELETE використовується для видалення наявних записів у таблиці.

DELETE Синтаксис

DELETE FROM table_name WHERE condition;

Примітка: Будьте обережні при видаленні записів у таблиці! Зверніть увагу на пропозицію WHERE в інструкції DELETE. Пропозиція WHERE визначає, які записи потрібно видалити. Якщо пропустити пропозицію WHERE, усі записи в таблиці буде видалено!


Демо бази даних

Нижче наведено вибірку з таблиці "Customers" зразка бази даних Northwind:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

SQL DELETE Приклад

Наступна SQL інструкція видаляє клієнта "Alfreds Futterkiste" із таблиці "Customers":

Приклад

DELETE FROM Customers WHERE CustomerName='Alfreds Futterkiste';
Спробуйте самі »

Таблиця "Customers" тепер матиме такий вигляд:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Видалити всі записи

Можна видалити всі рядки в таблиці, не видаляючи таблицю. Це означає, що структура таблиці, атрибути та індекси залишаться незмінними:

DELETE FROM table_name;

Наступна SQL-інструкція видаляє всі рядки в таблиці "Customers", не видаляючи саму таблицю:

Приклад

DELETE FROM Customers;
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Видаліть всі записи із таблиці Customers, де значення Country є 'Norway'.

 Customers
 Country = 'Norway';