НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

XML Підручник

XML Головна XML Інтро XML Як використовувати XML Дерево XML Синтаксис XML Елементи XML Атрибути XML Простори імен XML Дісплей XML HttpRequest XML Парсер XML DOM XML XPath XML XSLT XML XQuery XML XLink XML Валідатор XML DTD XML Схема XML Сервер XML Приклади XML вікторина XML Сертифікат

XML AJAX

AJAX Інтро AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

XML DOM

DOM Інтро DOM Вузли DOM Доступ DOM Інформація про вузол DOM Список вузлів DOM Траверс DOM Навігація DOM Отримання значення DOM Зміна вузлів DOM Видалення вузлів DOM Заміна вузлів DOM Створення вузлів DOM Додавання вузлів DOM Клонування вузлів DOM Приклади

XPath Підручник

XPath Інтро XPath Вузли XPath Синтаксис XPath Вісь XPath Оператори XPath Приклади

XSLT Підручник

XSLT Інтро XSL Мови XSLT Трансформувати XSLT <template> XSLT <value-of> XSLT <for-each> XSLT <sort> XSLT <if> XSLT <choose> XSLT Застосувати XSLT на боці клієнта XSLT на боці сервера XSLT Редагувати XML XSLT Приклади

XQuery Підручник

XQuery Інтро XQuery Приклад XQuery FLWOR XQuery HTML XQuery Терміни XQuery Синтаксис XQuery Додати XQuery Вибрати XQuery Функції

XML DTD

DTD Інтро DTD Будівельні блоки DTD Елементи DTD Атрибути DTD Елементи vs Атрибути DTD Сутності DTD Приклади

XSD Схема

XSD Інтро XSD Як зробити XSD <schema> XSD Елементи XSD Атрибути XSD Обмеження XSD Складні елементи XSD Порожній XSD Лише елементи XSD Лише текст XSD Змішаний XSD Індикатори XSD <any> XSD <anyAttribute> XSD Заміна XSD Приклад

XSD Типи даних

XSD Рядок XSD Дата/Час XSD Числовий XSD Різне XSD Довідник

Web Сервіси

XML Сервіси XML WSDL XML SOAP XML RDF XML RSS

Довідники

DOM Типи вузлів DOM Вузол DOM NodeList DOM NamedNodeMap DOM Документ DOM Елемент DOM Атрибут DOM Текст DOM CDATA DOM Коментар DOM XMLHttpRequest DOM Парсер XSLT Елементи XSLT/XPath Функції

XML. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

XML Підручник


XML розшифровується як eXtensible Markup Language (розширювана мова розмітки).

XML призначений для зберігання та транспортування даних.

XML розроблено таким чином, щоб його можна було читати як людиною, так і машиною.


XML Приклад 1

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<note>
  <to>Tove</to>
  <from>Jani</from>
  <heading>Нагадування</heading>
  <body>Не забудь мене в ці вихідні!</body>
</note>

Відобразити файл XML »  Відобразити файл XML як примітку »

×

XML Приклад 2

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<breakfast_menu>
<food>
    <name>Belgian Waffles</name>
    <price>$5.95</price>
    <description>
   Two of our famous Belgian Waffles with plenty of real maple syrup
   </description>
    <calories>650</calories>
</food>
<food>
    <name>Strawberry Belgian Waffles</name>
    <price>$7.95</price>
    <description>
    Light Belgian waffles covered with strawberries and whipped cream
    </description>
    <calories>900</calories>
</food>
<food>
    <name>Berry-Berry Belgian Waffles</name>
    <price>$8.95</price>
    <description>
    Belgian waffles covered with assorted fresh berries and whipped cream
    </description>
    <calories>900</calories>
</food>
<food>
    <name>French Toast</name>
    <price>$4.50</price>
    <description>
    Thick slices made from our homemade sourdough bread
    </description>
    <calories>600</calories>
</food>
<food>
    <name>Homestyle Breakfast</name>
    <price>$6.95</price>
    <description>
    Two eggs, bacon or sausage, toast, and our ever-popular hash browns
    </description>
    <calories>950</calories>
</food>
</breakfast_menu>

Відобразити файл XML »  Відображення за допомогою XSLT »

×

Header


Навіщо вивчати XML?

XML відіграє важливу роль у багатьох різних ІТ-системах.

XML часто використовується для розповсюдження даних через Інтернет.

Важливо (для всіх типів розробників програмного забезпечення!) добре розуміти XML.


Що ви дізнаєтесь

Цей посібник дасть вам чітке розуміння:

  • Що таке XML?
  • Як працює XML?
  • Як я можу використовувати XML?
  • Для чого я можу використовувати XML?

Важливі стандарти XML

У цьому підручнику також буде детально розглянуто наступні важливі стандарти XML:

Ми рекомендуємо прочитати цей підручник у послідовності тем, вказаних у меню ліворуч. На мобільних гаджетах, щоб переглянути теми, натисніть меню-бургер вгорі ліворуч.


Навчання на прикладах

Приклади кращі за 1000 слів. Приклади часто легше зрозуміти, ніж текстові пояснення.

Цей посібник доповнює всі пояснення пояснюючими прикладами "Спробуйте самі".


XML Перевіркова вікторина

Перевірте ваші XML навички на W3Schools!

Почати XML Вікторину!