НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
HTML5. W3Schools українською. Повний довідник тегів

En

HTML Глобальні атрибути


HTML атрибути надають елементам смисл і контекст.

Глобальні атрибути нижче можна використовувати на будь-якому HTML елементі.


HTML Глобальні атрибути

Атрибут Опис
accesskey Визначає поєднання клавіш для активації / фокусування елемента
class Задає одне або кілька імен класів для елемента (посилається на клас в таблиці стилів)
contenteditable Визначає, чи дозволяється редагування змісту елемента, чи ні
contextmenu Задає контекстне меню для елемента. Контекстне меню з’являється, коли користувач клацає правою кнопкою миші на елементі
data-* Використовується для зберігання особистих даних користувача на сторінці або в додатку
dir Визначає напрямок тексту для змісту елемента
draggable Визначає, чи є елемент перетягуваним, чи ні
dropzone Визначає, копіюються, переміщуються чи зв’язуються перетягувані дані
hidden Визначає, що елемент ще не релевантний або більше не має значення
id Визначає унікальний ідентифікатор елемента
lang Визначає мову змісту елемента
spellcheck Визначає, чи потрібно перевіряти орфографію та граматику елемента
style Визначає вбудований стиль CSS для елемента
tabindex Визначає порядок табуляції елемента
title Визначає додаткові відомості про елемент
translate Визначає, чи потрібно перекладати зміст елемента