НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
HTML5. W3Schools українською. Повний довідник тегів

En

HTML Аудіо/Відео DOM Довідник


HTML Аудіо и Відео DOM Довідник

HTML5 DOM має методи, властивості й події для <audio> та <video> елементів.

Ці методи, властивості й події дозволяють вам маніпулювати <audio> та <video> елементами, використовуючи JavaScript.


HTML Аудіо/Відео Методи

Метод Опис
addTextTrack() Додає новий текстовий трек до аудіо/відео
canPlayType() Перевіряє, чи може браузер відтворювати вказаний тип аудіо/відео
load() Перевантажує аудіо/відео елемент
play() Починає відтворення аудіо/відео
pause() Призупиняє поточне відтворення аудіо/відео

HTML Аудіо/Відео Властивості

Властивість Опис
audioTracks Повертає об’єкт AudioTrackList, що надає доступні звукові доріжки
autoplay Встановлює або повертає, чи потрібно почати відтворення аудіо/відео, як тільки воно буде завантажено
buffered Повертає об’єкт TimeRanges, який надає буферизовані частини аудіо/відео
controller Повертає об’єкт MediaController, що надає поточний контролер медіа аудіо/відео
controls Встановлює або повертає, чи повинно аудіо/відео відображати елементи управління (наприклад, відтворення/пауза та ін.)
crossOrigin Встановлює або повертає налаштування CORS аудіо/відео
currentSrc Повертає URL поточного аудіо/відео
currentTime Встановлює або повертає поточну позицію відтворення в аудіо/відео (в секундах)
defaultMuted Встановлює або повертає аудіо/відео за замовчуванням
defaultPlaybackRate Встановлює або повертає стандартну швидкість відтворення аудіо/відео
duration Повертає тривалість поточного аудіо/відео (в секундах)
ended Повертає чи закінчилось відтворення аудіо/відео
error Повертає об’єкт MediaError, що надає стан помилки аудіо/відео
loop Встановлює або повертає, чи потрібно повторювати аудіо/відео після завершення відтворення
mediaGroup Встановлює або повертає групу, до якої відноситься аудіо/відео (використовується для поєднання кількох аудіо/відео елементів)
muted Встановлює або повертає, чи вимкнено аудіо/відео, чи ні
networkState Повертає поточний стан мережі аудіо/відео
paused Повертає якщо аудіо/відео призупинено або ні
playbackRate Встановлює або повертає швидкість відтворення аудіо/відео
played Повертає об’єкт TimeRanges, що представляє відтворювані частини аудіо/відео
preload Встановлює або повертає, чи потрібно завантажувати аудіо/відео при завантаженні сторінки
readyState Повертає поточний стан готовності аудіо/відео
seekable Повертає об’єкт TimeRanges, що представляє доступ для пошуку частини аудіо/відео
seeking Повертає, чи шукає користувач в даний момент аудіо/відео
src Встановлює або повертає поточне джерело аудіо/відео елемента
startDate Повертає об’єкт Date, що представляє поточний здвиг часу
textTracks Повертає об’єкт TextTrackList, що представляє доступні текстові доріжки
videoTracks Повертає об’єкт VideoTrackList, що представляє доступні відеотреки
volume Встановлює або повертає гучність аудіо/відео

HTML Аудіо/Відео Події

Подія Опис
abort Спрацьовує, коли завантаження аудіо/відео перерване
canplay Спрацьовує, коли браузер може запустити відтворення аудіо/відео
canplaythrough Спрацьовує, коли браузер може відтворювати аудіо/відео без зупинки для буферизації
durationchange Спрацьовує, коли змінюється тривалість аудіо/відео
emptied Спрацьовує, коли поточний список відтворення пустий
ended Спрацьовує після завершення поточного списку відтворення
error Спрацьовує, коли відбулась помилка при завантаженні аудіо/відео
loadeddata Спрацьовує, коли браузер завантажує поточний фрагмент (кадр) аудіо/відео
loadedmetadata Спрацьовує, коли веббраузер завантажив метадані для аудіо/відео
loadstart Спрацьовує, коли браузер починає шукати аудіо/відео
pause Спрацьовує, коли аудіо/відео було призупинено
play Спрацьовує, коли аудіо/відео було запущено або більше не призупинено
playing Спрацьовує, коли аудіо/відео відтворюється після паузи або зупинки для буферизації
progress Спрацьовує, коли браузер завантажує аудіо/відео
ratechange Спрацьовує при зміні швидкості відтворення аудіо/відео
seeked Спрацьовує, коли користувач закінчує переміщення/пропуск до нової позиції в аудіо/відео
seeking Спрацьовує, коли користувач починає переміщення/пропуск до нової позиції в аудіо/відео
stalled Спрацьовує, коли веббраузер намагається отримати медіа-дані, але дані недоступні
suspend Спрацьовує, коли веббраузер спеціально не отримує медіадані
timeupdate Спрацьовує, коли змінюється поточна позиція відтворення
volumechange Спрацьовує при зміні гучності
waiting Спрацьовує, коли відео зупиняється, оскільки потрібно зробити буферизацію наступного кадра