НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Приклади


Що може робити JavaScript?

Пояснення прикладів


Де вставити JavaScript

Пояснення прикладів


JavaScript Виведення

Пояснення виведення


JavaScript Синтаксис

Пояснення синтаксису


JavaScript Інструкції

Пояснення інструкцій


JavaScript Коментарі

Пояснення коментарів


JavaScript Змінні

Пояснення змінних


JavaScript Арифметика

Arithmetic Explained


JavaScript Присвоєння

Пояснення присвоєння


JavaScript Конкатенація рядків

Пояснення конкатенації


JavaScript Типи даних

Пояснення Типів даних


JavaScript Об’єкти

Пояснення об’єктів


JavaScript Функції

Пояснення функцій


JavaScript Події

Пояснення подій


JavaScript Рядки

Пояснення рядків


JavaScript Числа

Числа можна записувати як з десятковими дробами, так і без них Дуже великі чи дуже малі числа можуть бути записані в експоненті Число вважається точним лише до 15 цифр Арифметика з плаваючою комою не завжди точна на 100% Але це допомагає множити і ділити на 10 Додавання двох чисел призводить до нового числа Додавання двох числових рядків призводить до об’єднаного рядка Додавання числа та числового рядка також призводить до об’єднаного рядка Додавання числового рядка та числа також призводить до об’єднаного рядка Поширена помилка під час додавання рядків і чисел 1 Поширена помилка під час додавання рядків і чисел 2 Під час ділення JavaScript намагатиметься перетворити рядки на числа Під час множення JavaScript намагатиметься перетворити рядки на числа Під час віднімання JavaScript намагатиметься перетворити рядки на числа JavaScript НЕ перетворюватиме рядки на числа під час додавання Число, поділене на рядок, є NaN (не число) Число, поділене на числовий рядок, є числом Глобальна функція JavaScript isNaN() повертає, якщо значення є числом Використання NaN у математичній операції завжди повертатиме NaN Використання NaN у математичній рядковій операції призведе до конкатенації NaN NaN (не число) – це число (так! typeof NaN повертає число) Нескінченність повертається, якщо ви обчислюєте число за межами найбільшого можливого числа Ділення на нуль також породжує нескінченність Infinity – це число (typeof Infinity повертає число) Константи, яким передує 0x, інтерпретуються як шістнадцяткові Метод toString() може виводити числа як шістнадцяткові, вісімкові та двійкові Числа можуть бути об’єктами Числа та об’єктм не можна безпечно порівнювати Об’єкти та об’єкти не можна безпечно порівнювати

Пояснення чисел


JavaScript Числові методи

Метод toString() перетворює число на рядок Метод valueOf() повертає число як число Метод toExponential() повертає число в експоненціальному записі Метод toFixed() округлює число до певної кількості цифр Метод toPrecision() — число, записане заданої довжини Глобальний метод Number() перетворює змінні на числа Глобальний метод Number() може навіть перетворювати дати в числа Глобальний метод parseInt() перетворює рядки на числа Глобальний метод parseFloat() перетворює рядки на числа MAX_VALUE повертає найбільше можливе число в JavaScript MIN_VALUE повертає найменше можливе число в JavaScript POSITIVE_INFINITY символізує нескінченність POSITIVE_INFINITY повертається при переповненні NEGATIVE_INFINITY представляє негативну нескінченність NEGATIVE_INFINITY повертається при переповненні NaN представляє "Not-a-Number" (Не число) Арифметика, виконана над рядком, призведе до NaN Використання властивості Number для змінної поверне значення undefined

Пояснення числових методів


JavaScript Математика

Пояснення математики


JavaScript Рандом / Випадкові значення

Пояснення Random

JavaScript Дати

Пояснення дат


JavaScript Масиви

Пояснення масивів


JavaScript Методи масиву

Пояснення методів масиву


JavaScript Сортування масиву

Пояснення сортування масивів


JavaScript Ітерація масиву

Пояснення ітерації масивів


JavaScript Перетворення типу

Пояснення Перетворення типу


JavaScript Булеві (логічні) значення

Пояснення Булевих (логічних) значень


JavaScript Порівняння

Пояснення порівнянь


JavaScript Умови

Пояснення умов


JavaScript Цикли

Пояснення циклів


JavaScript Обробка помилок

Пояснення помилок


JavaScript Регулярні вирази

Пояснення регулярних виразів


JavaScript Об’єкти

Пояснення об’єктів


JavaScript Властивості об’єкта

Пояснення властивостей об’єкта


JSON Об’єкти

Пояснення властивостей об’єкта JSON


JSON Масиви

Пояснення масивів JSON


JSON Парсинг (аналіз, розбір)

Пояснення JSON Парсингу


JSON Stringify (Строкування)

JSON Stringify Explained


JSON PHP

Пояснення JSON PHP


JSON HTML

Пояснення JSON HTML


JSON JSONP

Пояснення JSON JSONP