НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

AJAX - Об’єкт XMLHttpRequest


Ключовим каменем AJAX є об’єкт XMLHttpRequest.

  1. Створити об’єкт XMLHttpRequest
  2. Визначити функцію зворотного виклику
  3. Відкрити об’єкт XMLHttpRequest
  4. Надіслати запит на сервер

Об’єкт XMLHttpRequest

Усі сучасні браузери підтримують об’єкт XMLHttpRequest.

Об’єкт XMLHttpRequest можна використовувати для негласного обміну даними з вебсервером. Це означає, що можна оновлювати частини вебсторінки, не перезавантажуючи всю сторінку.


Створити об’єкт XMLHttpRequest

Усі сучасні браузери (Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari, Opera) мають вбудований об’єкт XMLHttpRequest.

Синтаксис для створення об’єкта XMLHttpRequest:

variable = new XMLHttpRequest();

Визначити функцію зворотного виклику

Функція зворотного виклику – це функція, яка передається як параметр іншій функції.

У цьому випадку функція зворотного виклику має містити код, який буде виконано, коли відповідь буде готова.

xhttp.onload = function() {
  // Що робити, коли відповідь готова
}

Надіслати запит

Щоб надіслати запит на сервер, можна використати методи open() і send() об’єкта XMLHttpRequest:

xhttp.open("GET", "ajax_info.txt");
xhttp.send();

Приклад

// Створити об’єкт XMLHttpRequest
const xhttp = new XMLHttpRequest();

// Визначити функцію зворотного виклику
xhttp.onload = function() {
  // Тут ви можете використовувати дані
}

// Відправити запит
xhttp.open("GET", "ajax_info.txt");
xhttp.send();
Спробуйте самі »

Доступ між доменами

З міркувань безпеки сучасні браузери не дозволяють доступ між доменами.

Це означає, що і вебсторінка, і файл XML, який вона намагається завантажити, мають бути розташовані на одному сервері.

У прикладах W3Schools усі відкриті XML-файли, розташовані в домені W3Schools.

Якщо ви хочете використати наведений вище приклад на одній зі своїх власних вебсторінок, XML-файли, які ви завантажуєте, мають бути розташовані на вашому власному сервері.


Методи об’єкту XMLHttpRequest

Метод Опис
new XMLHttpRequest() Створює новий об’єкт XMLHttpRequest
abort() Скасовує поточний запит
getAllResponseHeaders() Повертає інформацію заголовка
getResponseHeader() Повертає специфічну інформацію заголовка
open(method, url, async, user, psw) Визначає

метод запиту: тип запиту GET або POST
url: розташування файлу
async: true (асинхронний) або false (синхронний)
user: необов’язкове ім’я користувача
psw: необов’язковий пароль
send() Надсилає запит на сервер
Використовується для запитів GET
send(string) Надсилає запит на сервер.
Використовується для запитів POST
setRequestHeader() Додає пару мітка/значення до заголовка для надсилання

Властивості об’єкта XMLHttpRequest

Властивість Опис
onload Визначає функцію, яку потрібно викликати, коли запит отримано (завантажено)
onreadystatechange Визначає функцію, яку потрібно викликати, коли змінюється властивість readyState
readyState Зберігає статус XMLHttpRequest.
0: запит не ініціалізовано
1: підключення до сервера встановлено
2: запит отримано
3: обробка запиту
4: запит завершено, відповідь готова
responseText Повертає дані відповіді у вигляді рядка
responseXML Повертає дані відповіді як дані XML
status Повертає номер статусу запиту
200: "OK"
403: "Заборонено"
404: "Не знайдено"
Щоб отримати повний список, перейдіть до Довідника по повідомленням Http
statusText Повертає текст стану (наприклад, "OK" або "Not Found")

Властивість onload

За допомогою об’єкта XMLHttpRequest ви можете визначити функцію зворотного виклику, яка буде виконуватись, коли запит отримає відповідь.

Функція визначена у властивості onload об’єкта XMLHttpRequest:

Приклад

xhttp.onload = function() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = this.responseText;
}
xhttp.open("GET", "ajax_info.txt");
xhttp.send();
Спробуйте самі »

Кілька функцій зворотного виклику

Якщо на вебсайті є кілька завдань AJAX, вам слід створити одну функцію для виконання об’єкта XMLHttpRequest і одну функцію зворотного виклику для кожного завдання AJAX.

Виклик функції має містити URL-адресу та функцію, яку потрібно викликати, коли відповідь буде готова.

Приклад

loadDoc("url-1", myFunction1);

loadDoc("url-2", myFunction2);

function loadDoc(url, cFunction) {
  const xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.onload = function() {cFunction(this);}
  xhttp.open("GET", url);
  xhttp.send();
}

function myFunction1(xhttp) {
  // дія відбувається тут
}
function myFunction2(xhttp) {
  // дія відбувається тут
}

Властивість onreadystatechange

Властивість readyState містить статус XMLHttpRequest.

Властивість onreadystatechange визначає функцію зворотного виклику, яка буде виконуватися, коли змінюється readyState.

Властивості status і властивості statusText містять статус об’єкта XMLHttpRequest.

Властивість Опис
onreadystatechange Визначає функцію, яку потрібно викликати, коли змінюється властивість readyState
readyState Зберігає статус XMLHttpRequest.
0: запит не ініціалізовано
1: підключення до сервера встановлено
2: запит отримано
3: запит оброблено
4: запит завершено, відповідь готова
status 200: "OK"
403: "Заборонено"
404: "Сторінку не знайдено"
Щоб отримати повний список, перейдіть до Довідника по повідомленням Http
statusText Повертає текст статусу (наприклад "OK" або "Not Found")

Функція onreadystatechange викликається щоразу, коли змінюється readyState.

Коли readyState має значення 4 і статус 200, відповідь готова:

Приклад

function loadDoc() {
  const xhttp = new XMLHttpRequest();
  xhttp.onreadystatechange = function() {
    if (this.readyState == 4 && this.status == 200) {
      document.getElementById("demo").innerHTML =
      this.responseText;
    }
  };
  xhttp.open("GET", "ajax_info.txt");
  xhttp.send();
}
Спробуйте самі »

Подія onreadystatechange запускається чотири рази (1-4), один раз для кожної зміни в readyState.