НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Promise / Проміси


"Я обіцяю результат!"

"Створення коду" – це код, який може зайняти деякий час.

"Код, що споживається" – це код, який повинен чекати на результат.

Promise — це об’єкт JavaScript, який пов’язує код, що створюється, і код, який споживається.

JavaScript Об’єкт Promise / Проміс

JavaScript об’єкт Promise містить як створюючий код, так і виклики споживаючого коду:

Синтаксис Promise

let myPromise = new Promise(function(myResolve, myReject) {
// "Створення коду" (може зайняти деякий час)

  myResolve(); // коли успіх
  myReject();  // коли помилка
});

// "Код споживання" (потрібно дочекатися виконання промісу)
myPromise.then(
  function(value) { /* код у разі успіху */ },
  function(error) { /* код у разі помилки */ }
);

Коли створюючий код отримує результат, він повинен викликати один із двох зворотних викликів:

РезультатВиклик
УспіхmyResolve(result value)
ПомилкаmyReject(error object)

Властивості об’єкта Promise

Об’єкт JavaScript Promise може бути:

  • Pending / Очікує на розгляд
  • Fulfilled / Виконано
  • Rejected / Відхилено

Об’єкт Promise підтримує дві властивості: state та result.

Поки об’єкт Promise "очікує" (працює), результат undefined (не визначений).

Коли об’єкт Promise "виконано", результатом є value (значення).

Коли об’єкт Promise "відхилено", результатом є об’єкт error (помилка).

myPromise.statemyPromise.result
"pending"undefined
"fulfilled"a result value
"rejected"an error object

Ви не можете отримати доступ до стану та результату властивостей Promise.

Для обробки промісів потрібно використовувати метод Promise.


Обіцяйте, як ви це будете робити

Ось як використовувати Promise:

myPromise.then(
  function(value) { /* код у разі успіху */ },
  function(error) { /* код у разі помилки */ }
);

Promise.then() приймає два аргументи: зворотний виклик для успіху та інший для невдачі.

Обидва є необов’язковими, тому ви можете додати зворотний виклик лише для успіху чи невдачі.

Приклад

function myDisplayer(some) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = some;
}

let myPromise = new Promise(function(myResolve, myReject) {
  let x = 0;

// Виробничий код (це може зайняти деякий час)

  if (x == 0) {
    myResolve("OK");
  } else {
    myReject("Error");
  }
});

myPromise.then(
  function(value) {myDisplayer(value);},
  function(error) {myDisplayer(error);}
);
Спробуйте самі »

JavaScript Promise Приклади

Щоб продемонструвати використання промісів, ми використаємо приклади зворотного виклику з попереднього розділу:

  • Очікування тайм-ауту
  • Очікування файлу

Очікування тайм-ауту

Приклад використання зворотного виклику

setTimeout(function() { myFunction("I love You !!!"); }, 3000);

function myFunction(value) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = value;
}
Спробуйте самі »

Приклад використання Promise

let myPromise = new Promise(function(myResolve, myReject) {
  setTimeout(function() { myResolve("I love You !!"); }, 3000);
});

myPromise.then(function(value) {
  document.getElementById("demo").innerHTML = value;
});
Спробуйте самі »

Очікування файлу

Приклад використання зворотного виклику

function getFile(myCallback) {
  let req = new XMLHttpRequest();
  req.open('GET', "mycar.html");
  req.onload = function() {
    if (req.status == 200) {
      myCallback(req.responseText);
    } else {
      myCallback("Error: " + req.status);
    }
  }
  req.send();
}

getFile(myDisplayer);
Спробуйте самі »

Приклад використання Promise

let myPromise = new Promise(function(myResolve, myReject) {
  let req = new XMLHttpRequest();
  req.open('GET', "mycar.htm");
  req.onload = function() {
    if (req.status == 200) {
      myResolve(req.response);
    } else {
      myReject("File not Found");
   }
  };
  req.send();
});

myPromise.then(
  function(value) {myDisplayer(value);},
  function(error) {myDisplayer(error);}
);
Спробуйте самі »

Підтримка браузерами

ECMAScript 2015, також відомий як ES6, представив об’єкт JavaScript Promise.

У наступній таблиці визначено першу версію браузера з повною підтримкою об’єктів Promise:

Chrome 33 Edge 12 Firefox 29 Safari 7.1 Opera 20
Feb, 2014 Jul, 2015 Apr, 2014 Sep, 2014 Mar, 2014