НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Сортування масивів


Сортування масиву

Метод sort() сортує масив по алфавіту:

Приклад

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.sort();
Спробуйте самі »

Реверс масиву

Метод reverse() змінює місцями елементи в масиві.

Ви можете використовувати його для сортування масиву в порядку убування:

Приклад

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
fruits.sort();
fruits.reverse();
Спробуйте самі »

Числове сортування

За замовчуванням функція sort() сортує значення як рядки.

Це добре підходить для рядків ("Apple" йде перед "Banana").

Однак, якщо числа відсортовані як рядки, "25" є більше, ніж "100", тому що "2" є більше, ніж "1".

Із-за цього метод sort() буде давати невірний результат при сортуванні чисел.

Ви можете виправити це, надавши функцію зрівняння:

Приклад

const points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return a - b});
Спробуйте самі »

Використовуйте той самий спосіб для сортування масиву за убуванням:

Приклад

const points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return b - a});
Спробуйте самі »

Функція зрівняння

Ціль функції зрівняння - визначити альтернативний порядок сортування.

Функція зрівняння має повертати негативне, нульове або позитивне значення в залежності від аргументів:

function(a, b){return a - b}

Коли функція sort() порівнює два значення, вона відправляє значення в функцію зрівняння, та сортує значення відповідно до поверненого (негативного, нульового, позитивного) значення.

Якщо результат негативний a сортується перед b.

Якщо результат позитивний b сортується перед a.

Якщо результат дорівнює 0, то порядок сортування двох значень не змінюється.

Приклад:

Функція зрівняння порівнює всі значення в масиві, по два значення за раз (a, b).

Коли порівнюються 40 та 100, метод sort() викликає функцію зрівняння (40, 100).

Функція обраховує 40 - 100 (a - b), та оскільки результат негативний (-60), функція сортування відсортує 40 як значення, менше ніж 100.

Ви можете використовувати цей фрагмент коду, щоб поекспериментувати з числовим та алфавітним сортуванням:

<button onclick="myFunction1()">Сортувати по алфавіту</button>
<button onclick="myFunction2()">Сортувати по числу</button>

<p id="demo"></p>

<script>
const points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
document.getElementById("demo").innerHTML = points;

function myFunction1() {
  points.sort();
  document.getElementById("demo").innerHTML = points;
}

function myFunction2() {
  points.sort(function(a, b){return a - b});
  document.getElementById("demo").innerHTML = points;
}
</script>
Спробуйте самі »

Сортування масиву рандомно (у випадковому порядку)

Приклад

const points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return 0.5 - Math.random()});
Спробуйте самі »

Метод Фішера Йєйтса (Fisher Yates)

Наведений вище приклад array.sort() не є точним, деякі числа мають перевагу над іншими.

Найбільш популярний коректний метод, який називається перетасуванням Фішера Йетса (Fisher Yates), і був введений в науку про дані ще в 1938 році!

В JavaScript метод можна перекласти ось так:

Приклад

const points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];

for (let i = points.length -1; i > 0; i--) {
  let j = Math.floor(Math.random() * i)
  let k = points[i]
  points[i] = points[j]
  points[j] = k
}
Спробуйте самі »

Знайти найбільше або найменше значення масиву

Немає вбудованих функцій для пошуку максимального або мінімального значення в масиві.

Однак, після того, як ви відсортували масив, ви можете використовувати індекс для отримання найбільшого і найменшого значень.

Сортування за зростанням:

Приклад

const points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return a - b});
// тепер points[0] містить найменше значення
// та points[points.length-1] містить найбільше значення
Спробуйте самі »

Сортування за убуванням:

Приклад

const points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];
points.sort(function(a, b){return b - a});
// тепер points[0] містить найбільше значення
// та points[points.length-1] містить найменше значення
Спробуйте самі »

Сортування всього масиву - дуже неефективний метод, якщо ви лише хочете знайти найбільше (або найменше) значення.


Використання Math.max() в масиві

Ви можете використовувати Math.max.apply щоб знайти найбільше число в масиві:

Приклад

function myArrayMax(arr) {
  return Math.max.apply(null, arr);
}
Спробуйте самі »

Math.max.apply(null, [1, 2, 3]) еквівалентно Math.max(1, 2, 3).


Використання Math.min() в масиві

Ви можете використовувати Math.min.apply щоб знайти найменше число в масиві:

Приклад

function myArrayMin(arr) {
  return Math.min.apply(null, arr);
}
Спробуйте самі »

Math.min.apply(null, [1, 2, 3]) еквівалентно Math.min(1, 2, 3).


Власні Min / Max JavaScript методи

Найшвидшим рішенням є використання методу "home made" ("зроблено самим").

Ця функція переглядає масив, порівнюючи кожне значення з найбільшим знайденим значенням:

Приклад (Знайти Max-значення)

function myArrayMax(arr) {
  let len = arr.length;
  let max = -Infinity;
  while (len--) {
    if (arr[len] > max) {
      max = arr[len];
    }
  }
  return max;
}
Спробуйте самі »

Ця функція переглядає масив, порівнюючи кожне значення з найменшим знайденим значенням:

Приклад (Знайти Min-значення)

function myArrayMin(arr) {
  let len = arr.length;
  let min = Infinity;
  while (len--) {
    if (arr[len] < min) {
      min = arr[len];
    }
  }
  return min;
}
Спробуйте самі »

Сортування масивів об’єктів

JavaScript масиви часто містять об’єкти:

Приклад

const cars = [
  {type:"Volvo", year:2016},
  {type:"Saab", year:2001},
  {type:"BMW", year:2010}
];

Навіть якщо об’єкти мають властивості різних типів даних, метод sort() можна використовувати для сортування масиву.

Рішення є в тому, щоб написати функцію зрівняння для порівняння значень властивостей:

Приклад

cars.sort(function(a, b){return a.year - b.year});
Спробуйте самі »

Порівняння властивостей рядків є дещо складнішим:

Приклад

cars.sort(function(a, b){
  let x = a.type.toLowerCase();
  let y = b.type.toLowerCase();
  if (x < y) {return -1;}
  if (x > y) {return 1;}
  return 0;
});
Спробуйте самі »

Повний довідник масиву

Для більш детальної інформації про масиви, відвідайте:

Повний довідник JavaScript масиву.

Довідник містить описи та приклади всіх властивостей та методів масиву.

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте коректний метод масиву, щоб сортувати масив fruits по алфавіту.

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Kiwi"];
;