НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

Plotly.js


Plotly.js - це бібліотека діаграм, яка містить понад 40 типів діаграм, тривимірні діаграми, статистичні графіки та карти SVG.


Офіційний сайт бібліотеки Plotly.js: https://plotly.com/javascript/.

plotly.js CDN

Ви також можете використовувати надшвидке посилання CDN plotly.js. Цей CDN люб’язно надає неймовірна команда в Fastly.

Вставте між тегами <head> та </head> наступний код:

<script src="https://cdn.plot.ly/plotly-2.17.1.min.js"></script>

Точкові діаграми

Вихідний код

var xArray = [50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150];
var yArray = [7,8,8,9,9,9,10,11,14,14,15];

// Визначити дані
var data = [{
  x: xArray,
  y: yArray,
  mode:"markers",
  type:"scatter"
}];

// Визначити макет
var layout = {
  xaxis: {range: [40, 160], title: "Square Meters"},
  yaxis: {range: [5, 16], title: "Price in Millions"},
  title: "House Prices vs. Size"
};

Plotly.newPlot("myPlot", data, layout);
Спробуйте самі »

Лінійні графіки

Вихідний код

var xArray = [50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150];
var yArray = [7,8,8,9,9,9,10,11,14,14,15];

// Визначити дані
var data = [{
  x: xArray,
  y: yArray,
  mode: "lines",
  type: "scatter"
}];

// Визначити макет
var layout = {
  xaxis: {range: [40, 160], title: "Square Meters"},
  yaxis: {range: [5, 16], title: "Price in Millions"},
  title: "House Prices vs Size"
};

// Відображення за допомогою Plotly
Plotly.newPlot("myPlot", data, layout);
Спробуйте самі »

Лінійні графіки

Вихідний код

var exp = "x + 17";

// Генеруйте значення
var xValues = [];
var yValues = [];
for (var x = 0; x <= 10; x += 1) {
  yValues.push(eval(exp));
  xValues.push(x);
}

// Визначити дані
var data = [{
  x: xValues,
  y: yValues,
  mode: "lines"
}];

// Визначити макет
var layout = {title: "y = " + exp};

// Відображення за допомогою Plotly
Plotly.newPlot("myPlot", data, layout);
Спробуйте самі »

Кілька ліній

Вихідний код

var exp1 = "x";
var exp2 = "1.5*x";
var exp3 = "1.5*x + 7";

// Генеруйте значення

var x1Values = [];
var x2Values = [];
var x3Values = [];
var y1Values = [];
var y2Values = [];
var y3Values = [];

for (var x = 0; x <= 10; x += 1) {
  x1Values.push(x);
  x2Values.push(x);
  x3Values.push(x);
  y1Values.push(eval(exp1));
  y2Values.push(eval(exp2));
  y3Values.push(eval(exp3));
}

// Визначити дані
var data = [
  {x: x1Values, y: y1Values, mode:"lines"},
  {x: x2Values, y: y2Values, mode:"lines"},
  {x: x3Values, y: y3Values, mode:"lines"}
];

// Визначити макет
var layout = {title: "[y=" + exp1 + "] [y=" + exp2 + "] [y=" + exp3 + "]"};

// Відображення за допомогою Plotly
Plotly.newPlot("myPlot", data, layout);
Спробуйте самі »

Стовпчасті діаграми

Вихідний код

var xArray = ["Italy","France","Spain","USA","Argentina"];
var yArray = [55, 49, 44, 24, 15];

var data = [{
  x: xArray,
  y: yArray,
  type: "bar" }];
var layout = {title:"World Wide Wine Production"};

Plotly.newPlot("myPlot", data, layout);
Спробуйте самі »

Горизонтальні гістограми

Вихідний код

var xArray = [55, 49, 44, 24, 15];
var yArray = ["Italy","France","Spain","USA","Argentina"];

var data = [{
  x: xArray,
  y: yArray,
  type: "bar",
  orientation: "h"
}];

var layout = {title:"World Wide Wine Production"};

Plotly.newPlot("myPlot", data, layout);
Спробуйте самі »

Секторні діаграми

Щоб відобразити кругову діаграму замість смужок, змініть x та y на labels (мітки) та values (значення), а також змініть тип на "pie" ("кругова"):

var data = [{
  labels: xArray,
  values: yArray,
  type: "pie"
}];
Спробуйте самі »

"Пончикові" (donut) діаграми

Щоб показати пончик (donut) замість пирога (pie), додайте отвір (hole):

var data = [{
  labels: xArray,
  values: yArray,
  hole: .4,
  type: "pie"
}];
Спробуйте самі »

Побудова рівнянь

Спробуйте самі »

Вихідний код

var exp = "Math.sin(x)";

// Генеруйте значення
var xValues = [];
var yValues = [];
for (var x = 0; x <= 10; x += 0.1) {
  yValues.push(eval(exp));
  xValues.push(x);
}

// Відображення за допомогою Plotly
var data = [{x:xValues, y:yValues, mode:"lines"}];
var layout = {title: "y = " + exp};
Plotly.newPlot("myPlot", data, layout);

Спробуйте самі »