НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Методи отримання дати


Конструктор new Date()

У JavaScript об’єкти дати створюються за допомогою new Date().

new Date() повертає об’єкт дати з поточною датою та часом.

Отримати поточний час

const date = new Date();
Спробуйте самі »

Методи отримання дати

Метод Опис
getFullYear() Отримати рік як чотиризначне число (рррр)
getMonth() Отримати місяць як число (0-11)
getDate() Отримати день як число (1-31)
getDay() Отримати день тижня як число (0-6)
getHours() Отримати годину (0-23)
getMinutes() Отримати хвилину (0-59)
getSeconds() Отримати секунду (0-59)
getMilliseconds() Отримати мілісекунду (0-999)
getTime() Отримати час (мілісекунд з 1 січня 1970 року)

Примітка 1

Наведені вище методи get повертають місцевий час.

Універсальний час (UTC) задокументовано внизу цієї сторінки.

Примітка 2

Методи get повертають інформацію з існуючих об’єктів дати.

В об’єкті дати час є статичним. «Годинник» не «працює».

Час в об’єкті дати НЕ збігається з поточним часом.


Метод getFullYear()

Метод getFullYear() повертає рік дати як чотиризначне число:

Приклади

const d = new Date("2021-03-25");
d.getFullYear();
Спробуйте самі »
const d = new Date();
d.getFullYear();
Спробуйте самі »

Попередження!

Старий код JavaScript може використовувати нестандартний метод getYear().

getYear() має повертати 2-значний рік.

getYear() застаріло. Не використовуйте його!


Метод getMonth()

Метод getMonth() повертає місяць дати як число (0-11).

Примітка

У JavaScript січень є місяцем під номером 0, лютий – номером 1, ...

Нарешті, грудень — місяць номер 11.

Приклади

const d = new Date("2021-03-25");
d.getMonth();
Спробуйте самі »
const d = new Date();
d.getMonth();
Спробуйте самі »

Примітка

Ви можете використовувати масив імен, щоб повернути місяць як назву:

Приклади

const months = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"];

const d = new Date("2021-03-25");
let month = months[d.getMonth()];
Спробуйте самі »
const months = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"];

const d = new Date();
let month = months[d.getMonth()];
Спробуйте самі »

Метод getDate()

Метод getDate() повертає день дати як число (1-31):

Приклади

const d = new Date("2021-03-25");
d.getDate();
Спробуйте самі »
const d = new Date();
d.getDate();
Спробуйте самі »

Метод getHours()

Метод getHours() повертає години дати як число (0-23):

Приклади

const d = new Date("2021-03-25");
d.getHours();
Спробуйте самі »
const d = new Date();
d.getHours();
Спробуйте самі »

Метод getMinutes()

Метод getMinutes() повертає хвилини дати як число (0-59):

Приклади

const d = new Date("2021-03-25");
d.getMinutes();
Спробуйте самі »
const d = new Date();
d.getMinutes();
Спробуйте самі »

Метод getSeconds()

Метод getSeconds() повертає секунди дати як число (0-59):

Приклади

const d = new Date("2021-03-25");
d.getSeconds();
Спробуйте самі »
const d = new Date();
d.getSeconds();
Спробуйте самі »

Метод getMilliseconds()

Метод getMilliseconds() повертає мілісекунди дати як число (0-999):

Приклади

const d = new Date("2021-03-25");
d.getMilliseconds();
Спробуйте самі »
const d = new Date();
d.getMilliseconds();
Спробуйте самі »

Метод getDay()

Метод getDay() повертає день тижня дати як число (0-6).

Примітка

У JavaScript першим днем тижня (день 0) є неділя.

Деякі країни світу вважають першим днем тижня понеділок.

Приклади

const d = new Date("2021-03-25");
d.getDay();
Спробуйте самі »
const d = new Date();
d.getDay();
Спробуйте самі »

Примітка

Ви можете використовувати масив імен і getDay(), щоб повернути день тижня як назву:

Приклади

const days = ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"];

const d = new Date("2021-03-25");
let day = days[d.getDay()];
Спробуйте самі »
const days = ["Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"];

const d = new Date();
let day = days[d.getDay()];
Спробуйте самі »

Метод getTime()

Метод getTime() повертає кількість мілісекунд з 1 січня 1970 року:

Приклади

const d = new Date("1970-01-01");
d.getTime();
Спробуйте самі »
const d = new Date("2021-03-25");
d.getTime();
Спробуйте самі »
const d = new Date();
d.getTime();
Спробуйте самі »

Метод Date.now()

Метод Date.now() повертає кількість мілісекунд з 1 січня 1970 року.

Приклади

let ms = Date.now();
Спробуйте самі »

Обчисліть кількість років з 01.01.1970 р:

const minute = 1000 * 60;
const hour = minute * 60;
const day = hour * 24;
const year = day * 365;

let years = Math.round(Date.now() / year);
Спробуйте самі »

Date.now() є статичним методом об’єкта Date.

Ви не можете використовувати його для такого об’єкта дати, як myDate.now().

Синтаксис завжди Date.now().


Методи отримання дати UTC

Метод Такий же, як Опис
getUTCDate() getDate()Повертає UTC дату
getUTCFullYear() getFullYear()Повертає UTC рік
getUTCMonth() getMonth()Повертає UTC місяць
getUTCDay() getDay()Повертає UTC день
getUTCHours() getHours()Повертає UTC годину
getUTCMinutes() getMinutes()Повертає UTC хвилину
getUTCSeconds() getSeconds()Повертає UTC секунди
getUTCMilliseconds() getMilliseconds()Повертає UTC мілісекунди

Методи UTC використовують час UTC (всесвітній координований час).

Час UTC такий самий, як GMT (середній час за Гринвічем).

Різниця між місцевим часом і часом UTC може становити до 24 годин.


Метод getTimezoneOffset()

Метод getTimezoneOffset() повертає різницю (у хвилинах) між місцевим часом і часом UTC:

Приклад

let diff = d.getTimezoneOffset();
Спробуйте самі »

Повна довідка про дату JavaScript

Щоб отримати повну довідкову дату, перейдіть на наш:

Повна довідка про дати JavaScript.

Довідник містить описи та приклади всіх властивостей і методів Date.

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте правильний метод Date, щоб отримати місяць (0-11) з об’єкта date.

const d = new Date();
month = ;