НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Класи

В ECMAScript 2015, також відомом як ES6, з’явились JavaScript класи.

JavaScript класи - це шаблони для об’єктів JavaScript.

Синтаксис JavaScript класу

Використовуйте ключове слово class для створення класу.

Завжди додавайте метод з іменем constructor():

Синтаксис

class ClassName {
  constructor() { ... }
}

Приклад

class Car {
  constructor(name, year) {
    this.name = name;
    this.year = year;
  }
}

В наведеному вище прикладі створюється клас з іменем "Car".

Клас має дві початкових властивості: "name" ("ім’я") та "year" ("рік").

JavaScript клас не є об’єктом.

Він є шаблоном для JavaScript об’єктів.


Place for your advertisement!

Використання класу

Коли є клас, ви можете використовувати його для створення об’єктів:

Приклад

let myCar1 = new Car("Ford", 2014);
let myCar2 = new Car("Audi", 2019);

Спробуйте самі »

В наведеному вище прикладі використовується клас Car для створення двох об’єктів Car.

Метод конструктора викликається автоматично при створенні нового об’єкта.


Метод конструктора

Метод конструктора - це особливий метод:

  • У нього має бути точне ім’я "конструктор"
  • Він виконується автоматично при створенні нового об’єкта
  • Він використовується для ініціалізації властивостей об’єкта

Якщо ви не вказуєте метод конструктора, JavaScript додасть пустий метод конструктора.

Place for your advertisement!

Методи класу

Методи класу створюються з тим же синтаксисом, що і методи об’єкту.

Використовуйте ключове слово class для створення класу.

Завжди додавайте метод constructor().

Потім додайте будь-яку кількість методів.

Синтаксис

class ClassName {
  constructor() { ... }
  method_1() { ... }
  method_2() { ... }
  method_3() { ... }
}

Створіть метод класу з іменем "age" ("вік"), який повертає вік автомобіля:

Приклад

class Car {
  constructor(name, year) {
    this.name = name;
    this.year = year;
  }
  age() {
    let date = new Date();
    return date.getFullYear() - this.year;
  }
}

let myCar = new Car("Ford", 2014);
document.getElementById("demo").innerHTML =
"Моєму автомобілю " + myCar.age() + " років.";

Спробуйте самі »

Ви можете відправляти параметри в методи класу:

Приклад

class Car {
  constructor(name, year) {
    this.name = name;
    this.year = year;
  }
  age(x) {
    return x - this.year;
  }
}

let date = new Date();
let year = date.getFullYear();

let myCar = new Car("Ford", 2014);
document.getElementById("demo").innerHTML=
"Моему автомобилю " + myCar.age(year) + " лет.";
Спробуйте самі »

Підтримка браузерами

В наступній таблиці визначається перша версія браузера з повною підтримкою класів в JavaScript:

Chrome 49 Edge 12 Firefox 45 Safari 9 Opera 36
Mar, 2016 Jul, 2015 Mar, 2016 Oct, 2015 Mar, 2016

Ви дізнаєтесь більше про JavaScript класи пізніше в цьому підручнику на нашому сайті W3Schools українською.