НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript HTML DOM Події


HTML DOM дозволяє JavaScript реагувати на події HTML:

Мишка на мене
Натисни мене

Реагування на події

JavaScript може бути виконано, коли відбувається подія, наприклад, коли користувач натискає елемент HTML.

Щоб виконати код, коли користувач натискає елемент, додайте код JavaScript до атрибута події HTML:

onclick=JavaScript

Приклади подій HTML:

  • Коли користувач клацає мишею
  • Коли веб-сторінка завантажилася
  • Коли зображення завантажено
  • Коли миша переміщується над елементом
  • Коли змінено поле введення
  • Коли надсилається форма HTML
  • Коли користувач натискає клавішу

У цьому прикладі вміст елемента <h1> змінюється, коли користувач натискає його:

Приклад

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 onclick="this.innerHTML = 'Упс!'">Натисніть на цей текст!</h1>

</body>
</html>
Спробуйте самі »

У цьому прикладі функція викликається з обробника подій:

Приклад

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 onclick="changeText(this)">Натисніть на цей текст!</h1>

<script>
function changeText(id) {
  id.innerHTML = "Упс!";
}
</script>

</body>
</html>
Спробуйте самі »

Атрибути подій HTML

Щоб призначити події елементам HTML, ви можете використовувати атрибути події.

Приклад

Призначте подію onclick елементу кнопки:

<button onclick="displayDate()">Спробуй це</button>
Спробуйте самі »

У наведеному вище прикладі функція під назвою displayDate буде виконана після натискання кнопки.


Призначення подій за допомогою HTML DOM

HTML DOM дозволяє призначати події елементам HTML за допомогою JavaScript:

Приклад

Призначте подію onclick елементу кнопки:

<script>
document.getElementById("myBtn").onclick = displayDate;
</script>
Спробуйте самі »

У наведеному вище прикладі функція під назвою displayDate призначається елементу HTML за допомогою id="myBtn".

Функція буде виконана після натискання кнопки.


Події onload та onunload

Події onload та onunload запускаються, коли користувач входить або залишає сторінку.

Подія onload може використовуватися для перевірки типу та версії веб-браузера відвідувача та завантаження відповідної версії веб-сторінки на основі інформації.

Події onload та onunload можна використовувати для обробки файлів cookie.

Приклад

<body onload="checkCookies()">
Спробуйте самі »

Подія onchange

Подія onchange часто використовується в поєднанні з перевіркою полів введення.

Нижче наведено приклад використання onchange. Функція upperCase() викликається, коли користувач змінює вміст поля введення.

Приклад

<input type="text" id="fname" onchange="upperCase()">
Спробуйте самі »

Події onmouseover та onmouseout

Події onmouseover та onmouseout можна використовувати для запуску функції, коли користувач наводить або виводить курсор з елемента HTML:

Мишка на мене

Спробуйте самі »


Події onmousedown, onmouseup та onclick

Події onmousedown, onmouseup та onclick є частиною клацання миші. Спочатку, коли натиснуто кнопку миші, запускається подія onmousedown, потім, коли кнопку миші відпущено, спрацьовує подія onmouseup, нарешті, коли натискання миші завершено, запускається подія onclick.

Натисни мене

Спробуйте самі »


Більше прикладів

onmousedown та onmouseup
Зміна зображення, коли користувач утримує кнопку миші.

onload
Відображати вікно сповіщення, коли сторінка завершить завантаження.

onfocus
Змініть колір фону поля введення, коли воно отримує фокус.

Події миші
Змінити колір елемента, коли на нього наводиться курсор.


HTML DOM Довідник об’єкта події

Щоб переглянути список усіх подій HTML DOM, перегляньте повний Довідник об’єктів подій HTML DOM на нашому сайті W3Schools українською.