НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Use Strict


"use strict"; визначає, що JavaScript код має виконуватись в "строгому режимі".


Директива "use strict"

Директива "use strict" була новою в ECMAScript версії 5.

Це не інструкція, а буквальний вираз, що ігнорується більш ранніми версіями JavaScript.

Ціль "use strict" - вказати, що код має виконуватись в "строгому режимі".

В строгому режимі не можна, наприклад, використовувати не оголошені змінні.

Всі сучасні веббраузери підтримують "use strict" крім Internet Explorer 9 та менших версіях:

Директива
"use strict" 13.0 10.0 4.0 6.0 12.1

Цифри в таблиці вказують першу версію браузера, що повністю підтримує директиву.

Ви можете використовувати строгий режим в усіх своїх програмах. Це допомагає писати вам більш чистий код, наприклад, запобігає використанню не оголошених змінних.

"use strict" - це просто рядок, тому IE 9 не видасть помилку навіть якщо він цього не розуміє.


Оголошення Строгого режиму

Строгий режим оголошується додаванням "use strict"; на початку скрипту чи функції.

Оголошений на початку скрипту, він має глобальну область видимості (весь код в скрипті буде виконуватись в строгому режимі):

Приклад

"use strict";
x = 3.14;       // Це викличе помилку, тому що x не оголошено
Спробуйте самі »

Приклад

"use strict";
myFunction();

function myFunction() {
  y = 3.14;   // Це також викличе помилку, тому що y не оголошено
}
Спробуйте самі »

Оголошений в середині функції, він має локальну область видимості (лише код в середині функції знаходиться в строгому режимі):

x = 3.14;       // Це не викличе помилки
myFunction();

function myFunction() {
  "use strict";
  y = 3.14;   // Це викличе помилку
}
Спробуйте самі »

Синтаксис "use strict";

Синтаксис для оголошення строгого режиму було розроблено для сумісності зі старими версіями JavaScript.

Компіляція числового літералу (4 + 5;) або рядкового літералу ("John Doe";) в JavaScript програмі не має побічних ефектів. Він просто компілюється в змінну, що не існує та помирає.

Таким чином, "use strict"; має значення лише для нових компіляторів, котрі "розуміють" сенс цього.


Чому саме строгий режим?

Строгий режим спрощує запис "захищеного" JavaScript.

Строгий режим замінює раніше прийнятий "поганий синтаксис" на реальні помилки.

Як приклад, в звичному JavaScript неправильне введення імені змінної створює нову глобальну змінну. В строгому режимі це викличе помилку, що зробить неможливим випадкове створення глобальної змінної.

В звичному JavaScript розробник не буде отримувати ніяких повідомлень про помилки, що присвоюють значення властивостям, що не перезаписуються.

В строгому режимі будь-яке присвоєння не доступній для запису властивості, властивості лише для отримання, властивості, що не існує або об’єкту, що не існує - викличе помилку.


Не допускається в строгому режимі

Використання змінної без її оголошення не допускається:

"use strict";
x = 3.14;                // Це викличе помилку
Спробуйте самі »
Об’єкти теж змінні.

Використання об’єкту без його оголошення не допускається:

"use strict";
x = {p1:10, p2:20};      // Це викличе помилку
Спробуйте самі »

Видалення змінної (або об’єкту) не допускається.

"use strict";
let x = 3.14;
delete x;                // Це викличе помилку
Спробуйте самі »

Видалення функції не допускається.

"use strict";
function x(p1, p2) {};
delete x;                // Це викличе помилку 
Спробуйте самі »

Дублювання імені параметра не допускається:

"use strict";
function x(p1, p1) {};   // Це викличе помилку
Спробуйте самі »

Вісімкові числові літерали не допускається:

"use strict";
let x = 010;             // Це викличе помилку
Спробуйте самі »

вісімкові escape-символи не допускається:

"use strict";
let x = "\010";            // Це викличе помилку
Спробуйте самі »

Запис у властивість, яка доступна лише для читання не допускається:

"use strict";
const obj = {};
Object.defineProperty(obj, "x", {value:0, writable:false});

obj.x = 3.14;            // Це викличе помилку
Спробуйте самі »

Запис у властивість лише для отримання не допускається:

"use strict";
const obj = {get x() {return 0} };

obj.x = 3.14;            // Це викличе помилку
Спробуйте самі »

Видалення властивості, яку неможливо видалити, не допускається:

"use strict";
delete Object.prototype; // Це викличе помилку
Спробуйте самі »

Слово eval не можна використовувати як змінну:

"use strict";
let eval = 3.14;         // Це викличе помилку
Спробуйте самі »

Слово arguments не можна використовувати як змінну:

"use strict";
let arguments = 3.14;    // Це викличе помилку
Спробуйте самі »

Інструкція with не допускається:

"use strict";
with (Math){x = cos(2)}; // Це викличе помилку
Спробуйте самі »

В цілях безпеки, eval() не дозволено створювати змінні в тій області, із якої його було викликано:

"use strict";
eval ("let x = 2");
alert (x);             // Це викличе помилку
Спробуйте самі »

Ключове слово this в функціях поводить себе інакше в строгому режимі.

Ключове слово this відноситься до об’єкту, який викликав функцію.

Якщо об’єкт не визначено, функції в строгому режимі повернуть undefined, а функції в звичному режимі повернуть глобальний об’єкт (вікно):

"use strict";
function myFunction() {
  alert(this); // виведе попередження "undefined"
}
myFunction();
Спробуйте самі »

На майбутнє!

Ключові слова, зарезервовані для майбутніх версій JavaScript, НЕ можуть використовуватись як імена змінних в строгому режимі.

А саме:

  • implements
  • interface
  • let
  • package
  • private
  • protected
  • public
  • static
  • yield
"use strict";
let public = 1500;      // Це викличе помилку
Спробуйте самі »

Зверніть увагу!

Директива "use strict" розпізнається лише на початку скрипту або функції.