НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Гід по стилю


Завжди використовуйте одні й ті ж угоди про кодування для всіх своїх проєктів JavaScript.


Угода про кодування JavaScript

Угода про кодування - це рекомендації по стилю програмування. Зазвичай вони містять:

 • Правила іменування та оголошення для змінних та функцій
 • Правила використання пробілів, відступів та коментарів
 • Практика і принципи програмування

Правила кодування безпечна якість:

 • Покращують читабельність коду
 • Спрощують обслуговування коду

Угода про кодування може бути задокументованими правилами, яким мають слідувати команд, або просто вашою індивідуальною практикою кодування.

На цій сторінці описані загальні угоди про код JavaScript, що використовує W3Schools.
Вам також варто прочитати наступний розділ "Найкращі практики" і дізнатись, як уникнути помилок при програмуванні.


Імена змінних

В W3schools ми використовуємо camelCase (верблюжійРегістр) для імен ідентифікаторів (змінних та функцій).

Всі імена починаються з літери.

Внизу сторінки ви знайдете більш широке обговорення правил іменування.

firstName = "John";
lastName = "Doe";

price = 19.90;
tax = 0.20;

fullPrice = price + (price * tax);

Простір (пробіли) навколо операторів

Завжди ставте пробіли навколо операторів ( = + - * / ) і після ком:

Приклади:

let x = y + z;
const myArray = ["Volvo", "Saab", "Fiat"];

Відступи в коді

Завжди використовуйте 2 пробіли для відступів кодових блоків:

Функції:

function toCelsius(fahrenheit) {
  return (5 / 9) * (fahrenheit - 32);
}

Не використовуйте таби (табулятори) для відступів. Різні редактори по-різному інтерпретують таби.


Правила інструкцій

Загальні правила для простих інструкцій:

 • Завжди закінчуйте просту інструкцію крапкою з комою.

Приклади:

const cars = ["Volvo", "Saab", "Fiat"];

const person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  age: 50,
  eyeColor: "blue"
};

Загальні правила для складних (зіставних) інструкцій:

 • Помістіть відкривальну скобку в кінець першого рядка
 • Використовуйте один пробіл перед відкривальною скобкою
 • Розмістіть закривальну скобку в новий рядок без початкових пробілів
 • Не закінчуйте складну інструкцію крапкою з комою

Функції:

function toCelsius(fahrenheit) {
  return (5 / 9) * (fahrenheit - 32);
}

Цикли:

for (let i = 0; i < 5; i++) {
  x += i;
}

Умови:

if (time < 20) {
  greeting = "Good day";
} else {
 greeting = "Good evening";
}

Place for your advertisement!

Правила об’єкта

Загальні правила для визначень об’єктів:

 • Розмістіть відкривальну скобку на тому ж рядку, що й ім’я об’єкту
 • Використовуйте двокрапку плюс один пробіл між кожною властивістю та її значенням
 • Використовуйте лапки для рядкових значень, а не для числових значень
 • Не ставте кому після останньої пари "властивість-значення"
 • Розмістіть закривальну скобку в новий рядок без пробілів на початку
 • Завжди закінчуйте визначення об’єкту крапкою з комою

Приклад

const person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  age: 50,
  eyeColor: "blue"
};

Короткі об’єкти можуть бути записані стиснутими в один рядок, використовуючи лише пробіли між властивостями, наприклад:

const person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};

Довжина рядка < 80

Для зручності читання уникайте рядків довжиною понад 80 символів.

Якщо оператор JavaScript не поміщається в одному рядку, краще його розірвати після оператора або коми.

Приклад

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Hello Dolly.";
Спробуйте самі »

Угода про імена

Завжди використовуйте одну і ту саму угоду про імена для всього коду. Наприклад:

 • Імена змінних та функцій записуються як camelCase (верблюжийРегістр)
 • Глобальні змінні записуються в ВЕРХНЬОМУ РЕГІСТРІ (ми цього не робимо, але це зустрічається досить часто)
 • Константи (наприклад, PI) записуються в ВЕРХНЬОМУ РЕГІСТРІ

Що слід використовувати в іменах змінних: hyp-hens (дефіси), camelCase (верблюжий регістр) або under_scores (підкреслення)?

Програмісти часто обговорюють це питання. Відповідь залежить від того, кого ви запитуєте:

Дефіси в HTML та CSS:

Атрибути HTML5 можуть починатися з data-, наприклад: data-quantity (кількість даних), data-price (ціна даних) і т.д.

CSS використовує дефіси в іменах властивостей, наприклад: font-size (розмір шрифта).

Дефіси можуть бути помилково прийняті за спроби віднімання. В іменах JavaScript не можна використовувати дефіс.

Підкреслення:

Багато програмістів надають перевагу використанню символу підкреслення (date_of_birth), особливо в базах даних SQL.

Підкреслення часто використовується в документації PHP.

PascalCase:

Програмісти на C часто надають перевагу PascalCase.

camelCase:

camelCase використовується самим JavaScript, jQuery та іншими бібліотеками JavaScript.

Не починайте імена зі знаку $. Це призведе до конфлікту з багатьма іменами бібліотек JavaScript.


Підключення JavaScript в HTML

Використовуйте простий синтаксис для підключення зовнішніх скриптів (Згідно зі стандартом HTML5 атрибут type не потрібен):

<script src="myscript.js"></script>

Доступ до HTML-елементів

Наслідок використання "грязного" HTML стилю можуть привести до помилок JavaScript.

Ці два оператори JavaScript дадуть різні результати:

const obj = getElementById("Demo")

const obj = getElementById("demo")

Якщо можливо, використовуйте ту ж угоду про імена (як JavaScript) в HTML.

Відвідайте підручник по HTML Стилю.


Розширення файлів

HTML файли повинні мати розширення .html, (також допускається .htm).

CSS файли повинні мати розширення .css.

JavaScript файли повинні мати розширення .js.


Використовуйте імена файлів в нижньому регістрі

Більшість веб-серверів (Apache, Unix) чутливі до регістру в іменах файлів:

london.jpg недоступний як London.jpg.

Інші веб-сервери (Microsoft, IIS) не чутливі до регістру:

london.jpg можні відкрити як London.jpg або london.jpg.

Якщо ви використовуєте поєднання верхнього та нижнього регістру, ви маєте бути послідовні.

Якщо ви перейдете із сервера без урахування регістру на сервер з урахуванням регістру, навіть невеликі помилки можуть порушити роботу вашого вебсайту.

Щоб уникнути цих проблем, завжди використовуйте імена файлів в нижньому регістрі (якщо можливо).


Продуктивність

Угоди про кодування не використовуються комп’ютерами. Більшість правил мало впливають на виконання програм.

відступи та зайві пробіли не мають значення в невеликих скриптах.

Для коду, що знаходиться в розробці, перевагу слід віддавати зручності для читання. Великі виробничі скрипти слід мінімізувати.