НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Дебагінг JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS 2019 JS 2020 JS 2021/2022 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Навчальний табір JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Output / Виведення


Можливості відображення JavaScript

JavaScript може "відображати" дані різними способами:

  • Запис в HTML елемент, використовуючи innerHTML.
  • Запис в HTML виведення, використовуючи document.write().
  • Запис в вікно попередження (оповіщення), використовуючи window.alert().
  • Запис в консоль браузера, використовуючи console.log().

Використання innerHTML

Щоб отримати доступ до елементу HTML, JavaScript може використовувати метод document.getElementById(id).

Атрибут id визначає елемент HTML. Властивість innerHTML визначає зміст HTML:

Приклад

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Моя перша веб-сторінка</h1>
<p>Мій перший параграф</p>

<p id="demo"></p>

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = 5 + 6;
</script>

</body>
</html>
Спробуйте самі »

Зміна властивості innerHTML елемента HTML є поширеним способом відображення даних у HTML.


Використання document.write()

В цілях тестування зручно використовувати document.write():

Приклад

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Моя перша веб-сторінка</h1>
<p>Мій перший параграф.</p>

<script>
document.write(5 + 6);
</script>

</body>
</html>
Спробуйте самі »

Використання document.write() після завантаження HTML документа видалить весь існуючий HTML:

Приклад

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Моя перша веб-сторіна</h1>
<p>Мій перший параграф.</p>

<button type="button" onclick="document.write(5 + 6)">Спробуй це</button>

</body>
</html>
Спробуйте самі »

Метод document.write() має використовуватись лише для тестування.


Використання window.alert()

Ви можете використовувати вікно сповіщення (alert box) для відображення даних:

Приклад

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Моя перша веб-сторінка</h1>
<p>Мій перший параграф.</p>

<script>
window.alert(5 + 6);
</script>

</body>
</html>
Спробуйте самі »

Використання console.log()

Для дебагінга (відладка, налагодження, виправлення помилок) ви можете використовувати метод console.log() для відображення даних.

Ви дізнаєтесь більше про дебагінг в наступному розділі на нашому сайті W3Schools українською.

Приклад

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<script>
console.log(5 + 6);
</script>

</body>
</html>
Спробуйте самі »