НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Формати дати


JavaScript Введення дати

Зазвичай існує 3 типи форматів введення JavaScript дати:

Тип Приклад
ISO Дата "2022-03-18" (The International Standard / Міжнародний Стандарт)
Коротка Дата "03/18/2022"
Довга дата "Mar 18 2022" або "18 Mar 2025"

ISO формат відповідає строгому стандарту в JavaScript.

Інші формати не так добре визначені та можуть залежати від браузера.


JavaScript Виведення дати

Незалежно від формату введення, JavaScript (за замовчуванням) буде виводити дати в форматі повнотекстового рядка:


JavaScript ISO Дати

ISO 8601 - міжнародний стандарт представлення дати та часу.

ISO 8601 синтаксис (YYYY-MM-DD) (рік-місяць-дата) також є переважним форматом JavaScript дати:

Приклад (Повна дата)

const d = new Date("2024-03-25");
Спробуйте самі »

Розрахункова дата буде відноситись до вашої часової зони.
В залежності від вашої часової зони наведений вище результат буде варіюватися між 24 Березня та 25 Березня.


ISO Дати (Рік та Місяць)

ISO дати можна записувати без вказування дня (YYYY-MM):

Приклад

const d = new Date("2024-03");
Спробуйте самі »

Часові зони будуть відрізнятися від наведеного вище результату між 28 Лютого та 01 Березня.


ISO Дати (лише рік)

ISO дати можуть бути записані без місяця і дня (YYYY):

Приклад

const d = new Date("2015");
Спробуйте самі »

Часові зони будуть відрізнятися від наведеного вище результату між 31 Грудня 2014 року та 01 Січня 2015 року.


ISO Дати (Дата-Час)

ISO дати можуть бути записані з додаванням годин, хвилин та секунд (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ):

Приклад

const d = new Date("2024-03-25T12:00:00Z");
Спробуйте самі »

Дата і час розділяються заголовною літерою T.

UTC час визначається заголовною літерою Z.

Якщо ви хочете змінити час відносно UTC, видаліть Z та додайте +HH:MM або -HH:MM замість цього:

Приклад

const d = new Date("2024-03-25T12:00:00-06:30");
Спробуйте самі »

UTC (Universal Time Coordinated - Всесвітній координований час) співпадає з GMT (Greenwich Mean Time - Середній час по Гринвічу).

Відсутність T або Z в рядку дата-час може призвести до різних результатів в різних браузерах.


Часові зони

При встановленні дати без вказування часової зони JavaScript буде використовувати часову зону браузера.

При отриманні дати без указування часової зони результат конвертується в часову зону браузера.

Іншими словами: Якщо дата/час створені в GMT (Greenwich Mean Time), дата/час будуть конвертовані в CDT (Central US Daylight Time - Літній час в центральній частині США), якщо користувач переглядає із центральної частини США.


JavaScript Короткі дати

Коротки дати пишуться за допомогою синтаксису "MM/DD/YYYY" на зразок цього:

Приклад

const d = new Date("03/25/2024");
Спробуйте самі »

УВАГА!!

В деяких браузерах місяці або дні без початкових нулів можуть призводити до помилки:

const d = new Date("2024-3-25");

Поведінка "YYYY/MM/DD" ("РРРР/ММ/ДД") є невизначеною (undefined).
Деякі браузери намагатимуться вгадати формат. Деякі повернуть NaN.

const d = new Date("2024/03/25");

Поведінка "DD-MM-YYYY" ("ДД-ММ-РРРР") також невизначена (undefined).
Деякі браузери намагатимуться вгадати формат. Деякі повернуть NaN.

const d = new Date("25-03-2024");

JavaScript Довгі дати

Довгі дати найчастіше пишуться за допомогою синтаксису "MMM DD YYYY", як цей:

Приклад

const d = new Date("Mar 25 2024");
Спробуйте самі »

Місяць та день можуть бути в будь-якому порядку:

Приклад

const d = new Date("25 Mar 2024");
Спробуйте самі »

Місяць може бути написаний повністю (January), або скорочено (Jan):

Приклад

const d = new Date("January 25 2024");
Спробуйте самі »

Приклад

const d = new Date("Jan 25 2024");
Спробуйте самі »

Коми ігноруються. Назви не чутливі до регістру:

Приклад

const d = new Date("JANUARY, 25, 2015");
Спробуйте самі »

Введення дати - Парсинг дат

Якщо у вас є допустимий рядок дати, ви можете використовувати метод Date.parse(), щоб конвертувати її в мілісекунди.

Date.parse() поверне кількість мілісекунд між датою та 1 Січня 1970 року:

Приклад

let msec = Date.parse("March 18, 2022");
Спробуйте самі »

Ви можете потім використовувати кількість мілісекунд, щоб конвертувати їх в об’єкт дати:

Приклад

let msec = Date.parse("March 18, 2022");
const d = new Date(msec);
Спробуйте самі »

Повний довідник JavaScript дати

Для більш детального ознайомлення з датами в JavaScript, відвідайте:

Повний довідник JavaScript Дати.

Довідник містить описи та приклади всіх властивостей та методів Дати.