НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Дебагінг JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS 2019 JS 2020 JS 2021/2022 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Навчальний табір JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Інструкції / Заяви


Інструкція — це елемент мови, що визначає повний опис дії, яку необхідно виконати. Кожна інструкція є закінченою фразою мови програмування та визначає певний цілком закінчений етап обробки даних.


Приклад

var x, y, z;    // Заява 1
x = 5;          // Заява 2
y = 6;          // Заява 3
z = x + y;      // Заява 4
Спробуйте самі »

JavaScript Програми

Комп’ютерна програма - це список "інструкцій", які мають бути "виконані" комп’ютером.

На мові програмування ці інструкції з програмування називаються заявами (або операторами).

Програма на JavaScript - це список програмних інструкцій.

В HTML програми JavaScript виконуються безпосередньо веббраузером (на стороні клієнта).


JavaScript Інструкції

JavaScript інструкції складаються із: значень, операторів, виразів, ключових слів та коментарів.

Ця інструкція вказує браузеру написати "Hello Dolly." всередині HTML елемента з id="demo":

Приклад

document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello Dolly.";
Спробуйте самі »

Більшість програм JavaScript містять багато різних JavaScript заяв (інструкцій).

Інструкції виконуються одна за одною у тому порядку, в якому вони написані в коді.

Програми JavaScript (JavaScript заяви / інструкції) часто називають JavaScript кодом.


JavaScript Крапка з комою ;

Крапка з комою ділять JavaScript інструкції.

Додайте крапку з комою в кінці кожної інструкції, що виконується:

var a, b, c;     // Оголосити 3 змінних a, b, c
a = 5;           // Присвоїти значення 5 змінній а
b = 6;           // Присвоїти значення 6 змінній b
c = a + b;       // Присвоїти суму a і b змінній c
Спробуйте самі »

Коли вони розділені крапкою з комою, допускається кілька інструкцій в одному рядку:

a = 5; b = 6; c = a + b;
Спробуйте самі »

В Інтернеті ви можете побачити приклади без крапок із комою. Завершення інструкцій крапкою з комою не потрібно, але рекомендується.


JavaScript Пробіл

JavaScript ігнорує кілька пробілів. Ви можете додати зайві пробіли у ваш скрипт, щоб зробити його більш читабельним.

Наступні рядки еквівалентні:

var person = "Hege";
var person="Hege";

Хорошою практикою є розміщення пробілів навколо операторів ( = + - * / ):

var x = y + z;

JavaScript Довжина рядка та розриви рядків

Для кращої читаності програмісти часто воліють уникати рядків коду довше 80 символів.

Якщо JavaScript оголошення не вміщується в один рядок, найкраще його перервати після оператора (перенести на наступний рядок):

Приклад

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Hello Dolly!";
Спробуйте самі »

JavaScript Блоки коду

Інструкції JavaScript можуть бути згруповані в блоки коду всередині фігурних дужок {...}.

Метою блоків коду є визначення інструкцій, які будуть виконуватись разом.

В одному місці ви знайдете інструкції, згруповані за блоками, у функціях JavaScript:

Приклади

function myFunction() {
  document.getElementById("demo1").innerHTML = "Hello Dolly!";
  document.getElementById("demo2").innerHTML = "How are you?";
}
Спробуйте самі »

У цьому підручнику використовується 2 пробіли для блоків коду.
Ви дізнаєтеся більше про функції пізніше в цьому підручнику.


JavaScript Ключові слова

JavaScript інструкції часто починаються з ключового слова, щоб визначити дію JavaScript, яку потрібно виконати.

Завітайте на наш довідник "Зарезервовані слова", щоб переглянути повний список JavaScript ключових слів на нашому сайті W3Schools українською.

Ось список деяких ключових слів, які ви будете вивчати у цьому підручнику:

Ключове слово Опис
break Завершує перемикач (switch) або цикл (loop)
continue Виходить з циклу і починається зверху
debugger Зупиняє виконання JavaScript і викликає (якщо є) функцію налагодження (дебаггінг)
do ... while Виконує блок інструкцій і повторює блок, доки умова істинна (true)
var Оголошує змінну
let Оголошує блочну змінну
const Оголошує блочну константу
if Позначає блок операторів, які потрібно виконати залежно від умови
switch Позначає блок операторів, які потрібно виконати в різних випадках (кейсах)
for Позначає блок операторів для виконання в циклі
function Оголошує функцію
return Виходить із функції
try Реалізує обробку помилок в блоку інструкцій

Ключові слова JavaScript є зарезервованими словами. Зарезервовані слова не можуть бути використані як імена для змінних.