НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript typeof


В JavaScript є 5 різних типів даних, що можуть містити значення:

 • string (рядок)
 • number (число)
 • boolean (булеве значення)
 • object (об’єкт)
 • function (функція)

Існує 6 типів об’єктів:

 • Object (Об’єкт)
 • Date (Дата)
 • Array (Масив)
 • String (Рядок)
 • Number (Число)
 • Boolean (Булеве значення)

Та 2 типи даних, що не можуть містити значення:

 • null (нуль)
 • undefined (не визначено)

Оператор typeof

Ви можете використовувати оператор typeof для пошуку типу даних JavaScript змінних.

Приклад

typeof "John"                 // Поверне "string"
typeof 3.14                   // Поверне "number"
typeof NaN                    // Поверне "number"
typeof false                  // Поверне "boolean"
typeof [1,2,3,4]              // Поверне "object"
typeof {name:'John', age:34}  // Поверне "object"
typeof new Date()             // Поверне "object"
typeof function () {}         // Поверне "function"
typeof myCar                  // Поверне "undefined" *
typeof null                   // Поверне "object"
Спробуйте самі »

Зверніть увагу:

 • Тип даних NaN - це число
 • Тип даних масиву - це об’єкт
 • Тип даних date - це об’єкт
 • Тип даних null - це об’єкт
 • Тип даних невизначеної змінної - це undefined *
 • Тип даних змінної, якій не було присвоєно значення - це також undefined *

Ви не можете використовувати typeof, щоб визначити, чи є JavaScript об’єкт масивом (або датою).


Примітивні дані

Примітивне значення даних - це одне просте значення даних без додаткових властивостей і методів.

Оператор typeof може повертати один із цих примітивних типів:

 • string
 • number
 • boolean
 • undefined

Приклад

typeof "John"              // Поверне "string"
typeof 3.14                // Поверне "number"
typeof true                // Поверне "boolean"
typeof false               // Поверне "boolean"
typeof x                   // Поверне "undefined" (якщо x не має значення)
Спробуйте самі »

Комплексні дані

Оператор typeof може повертати один із двох комплексних типів:

 • function
 • object

Оператор typeof поверне "object" для об’єктів, масивів та null.

Оператор typeof не поверне "object" для функцій.

Приклад

typeof {name:'John', age:34} // Поверне "object"
typeof [1,2,3,4]             // Поверне "object" (не "array", дивіться примітку нижче)
typeof null                  // Поверне "object"
typeof function myFunc(){}   // Поверне "function"
Спробуйте самі »

Оператор typeof поверне "object" для масивів, тому що в JavaScript масиви є об’єктами.


Тип даних typeof

Оператор typeof не є змінною. Це оператор. Оператори ( + - * / ) не мають якогось типу даних.

Але оператор typeof завжди повертає рядок (що містить тип операнда).


Властивість constructor

Властивість constructor повертає функцію конструктора для всіх JavaScript змінних.

Приклад

"John".constructor                // Поверне function String()  {[native code]}
(3.14).constructor                // Поверне function Number()  {[native code]}
false.constructor                 // Поверне function Boolean() {[native code]}
[1,2,3,4].constructor             // Поверне function Array()   {[native code]}
{name:'John',age:34}.constructor  // Поверне function Object()  {[native code]}
new Date().constructor            // Поверне function Date()    {[native code]}
function () {}.constructor        // Поверне function Function(){[native code]}
Спробуйте самі »

Ви можете перевірити властивість конструктора, щоб дізнатись, чи є об’єкт Array (містить слово "Array"):

Приклад

function isArray(myArray) {
  return myArray.constructor.toString().indexOf("Array") > -1;
}
Спробуйте самі »

Або навіть простіше, ви можете перевірити, чи є об’єкт Array функцією:

Приклад

function isArray(myArray) {
  return myArray.constructor === Array;
}
Спробуйте самі »

Ви можете перевірити властивість конструктора, щоб дізнатись, чи є об’єкт Date (містить слово "Date"):

Приклад

function isDate(myDate) {
  return myDate.constructor.toString().indexOf("Date") > -1;
}

Спробуйте самі »

Або навіть простіше, ви можете перевірити, чи є об’єкт Date функцією:

Приклад

function isDate(myDate) {
  return myDate.constructor === Date;
}
Спробуйте самі »

Undefined

В JavaScript змінна без значення має значення undefined. Тип є також undefined.

Приклад

let car;    // Значення є undefined, тип є undefined
Спробуйте самі »

Будь-яку змінну можна очистити, встановивши значення undefined. Тип також буде undefined.

Приклад

car = undefined;    // Значення є undefined, тип є undefined
Спробуйте самі »

Пусті значення

Пусте значення не має нічого спільного з undefined.

Пустий рядок має як допустиме значення, так і тип.

Приклад

let car = "";    // Значення є "", тип є "string"
Спробуйте самі »

Null

В JavaScript null означає "нічого". Це має бути щось, чого не існує.

На жаль, в JavaScript тип даних null є об’єктом.

Ви можете вважати помилкою в JavaScript те, що typeof null є об’єктом. Це має бути null.

Ви можете очистити об’єкт, встановивши для нього null:

Приклад

let person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
person = null;    // Тепер значення є null, але тип так само є об’єктом
Спробуйте самі »

Ви можете також очистити об’єкт, встановивши для нього undefined:

Приклад

let person = {firstName:"John", lastName:"Doe", age:50, eyeColor:"blue"};
person = undefined;   // Тепер обидва - значення та тип є undefined
Спробуйте самі »

Відмінності між Undefined та Null

undefined та null рівні в значенні, але різні по типу:

typeof undefined           // undefined
typeof null                // object

null === undefined         // false
null == undefined          // true
Спробуйте самі »