НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Мапи

JavaScript Мапа містить пари ключ-значення, де ключі можуть бути будь-якого типу даних.

JavaScript Мапа запам’ятовує оригінальний (початковий) порядок вставки ключів.

Основні методи Мапи

МетодОпис
new Map()Створює нову Мапу
set()Встановлює значення для ключа на Мапі
get()Отримує значення для ключа на Мапі
delete()Видаляє елемент Мапи, вказаний ключом
has()Повертає true, якщо ключ існує на Мапі
forEach()Викликає функцію для кожної пари ключ/значення на Мапі
entries()Повертає ітератор з парами [ключ, значення] на Мапі
ВластивістьОпис
sizeПовертає кількість елементів на Мапі

Як створити Мапу?

Ви можете створити JavaScript Мапу за допомогою:

  • Передача масиву в new Map()
  • Створіть Мапу та використовуйте Map.set()

Метод new Map()

Ви можете створити Мапу, передавши масив в конструктор new Map():

Приклад

// Створити Мапу
const fruits = new Map([
  ["apples", 500],
  ["bananas", 300],
  ["oranges", 200]
]);
Спробуйте самі »

Метод set()

Ви можете додавати елементи на Мапу за допомогою метода set():

Приклад

// Створити Мапу
const fruits = new Map();

// Встановити значення Мапи
fruits.set("apples", 500);
fruits.set("bananas", 300);
fruits.set("oranges", 200);
Спробуйте самі »

Метод set() також можна використовувати для зміни існуючих значень Мапи:

Приклад

fruits.set("apples", 200);
Спробуйте самі »

Метод get()

Метод get() отримує значення ключа на Мапі:

Приклад

fruits.get("apples");    // Поверне 500
Спробуйте самі »

Властивість size

Властивість size повертає кількість елементів на Мапі:

Приклад

fruits.size;
Спробуйте самі »

Метод delete()

Метод delete() видаляє елемент Мапи:

Приклад

fruits.delete("apples");
Спробуйте самі »

Метод has()

Метод has() повертає true, якщо ключ існує на Мапі:

Приклад

fruits.has("apples");
Спробуйте самі »

Спробуй це:

fruits.delete("apples");
fruits.has("apples");
Спробуйте самі »

JavaScript Об’єкти та Мапи

Відмінності між JavaScript об’єктами та Мапами:

Об’єктМапа
Ітерація Не пряма ітерація Пряма ітерація
Size Не має властивості size Має властивість size
Типи ключа Ключи мають бути рядками (або символами) Ключи можуть бути будь-якого типу даних
Порядок ключа Ключи погано впорядковані Ключи впорядковані по вставці
За замовчуванням Мають ключи за замовчуванням Не мають ключів за замовчуванням

Метод forEach()

Метод forEach() викликає функцію для кожної пари ключ/значення на Мапі:

Приклад

// Список всіх записів
let text = "";
fruits.forEach (function(value, key) {
  text += key + ' = ' + value;
})
Спробуйте самі »

Метод entries()

Метод entries() повертає об’єкт-ітератор з [ключом, значеннями] на Мапі:

Приклад

// Список всіх записів
let text = "";
for (const x of fruits.entries()) {
  text += x;
}
Спробуйте самі »

Підтримка браузерами

JavaScript Мапи підтримуються в усіх браузерах, крім Internet Explorer:

Chrome Edge Firefox Safari Opera