НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Властивості об’єкту


Властивості - найважливіша частина будь-якого об’єкту JavaScript.


JavaScript Властивості

Властивості - це значення, пов’язані з об’єктом JavaScript.

Об’єкт JavaScript - це набір невпорядкованих властивостей.

Властивості зазвичай можна змінювати, додавати та видаляти, але деякі з них доступні лише для читання.


Доступ до властивостей JavaScript

Синтаксис для доступу до властивостей об’єкта:

objectName.property      // person.age

або

objectName["property"]   // person["age"]

або

objectName[expression]   // x = "age"; person[x]

Вираз має відповідати назві властивості.

Приклад 1

person.firstname + " is " + person.age + " years old.";
Спробуйте самі »

Приклад 2

person["firstname"] + " is " + person["age"] + " years old.";
Спробуйте самі »

Place for your advertisement!

JavaScript Цикл for...in

JavaScript інструкція for...in перебирає властивості об’єкту.

Синтаксис

for (let variable in object) {
  // код для виконання
}

Блок коду всередині циклу for...in буде виконуватись один раз для кожної властивості.

Цикл по властивостям об’єкту:

Приклад

const person = {
  fname:" John",
  lname:" Doe",
  age: 25
};

for (let x in person) {
  txt += person[x];
}
Спробуйте самі »

Додавання нових властивостей

Ви можете додати нові властивості до існуючого об’єкту, просто присвоївши йому значення.

Наприклад, об’єкт person вже існує - потім ви можете присвоїти йому нові властивості:

Приклад

person.nationality = "English";
Спробуйте самі »

Видалення властивостей

Ключове слово delete видаляє властивість із об’єкту:

Приклад

const person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  age: 50,
  eyeColor: "blue"
};

delete person.age;
Спробуйте самі »

або видаляє person["age"];

Приклад

const person = {
  firstName: "John",
  lastName: "Doe",
  age: 50,
  eyeColor: "blue"
};

delete person["age"];
Спробуйте самі »

Ключове слово delete видаляє як значення властивості, так й саму властивість.

Після видалення властивість не можна використовувати до її повторного додавання.

Оператор delete розроблений для використання з властивостями об’єкту. Він не впливає на змінні або функції.

Оператор delete не слід використовувати для передвизначених властивостей об’єкту JavaScript. Це може привести до збою вашого додатку.


Вкладені об’єкти

Значення в об’єкті можуть бути іншим об’єктом:

Приклад

myObj = {
  name:"John",
  age:30,
  cars: {
    car1:"Ford",
    car2:"BMW",
    car3:"Fiat"
  }
}

Ви можете отримати доступ до вкладених об’єктів, використовуючи точкову нотацію або нотацію скобок:

Приклад

myObj.cars.car2;
Спробуйте самі »

або:

Приклад

myObj.cars["car2"];
Спробуйте самі »

або:

Приклад

myObj["cars"]["car2"];
Спробуйте самі »

або:

Приклад

let p1 = "cars";
let p2 = "car2";
myObj[p1][p2];
Спробуйте самі »

Вкладені масиви і об’єкти

Значення в об’єктах можуть бути масивами, а значення в масивах можуть бути об’єктами:

Приклад

const myObj = {
  name: "John",
  age: 30,
  cars: [
    {name:"Ford", models:["Fiesta", "Focus", "Mustang"]},
    {name:"BMW", models:["320", "X3", "X5"]},
    {name:"Fiat", models:["500", "Panda"]}
  ]
}

Щоб отримати доступ до масивів всередині масивів, використовуйте цикл for...in для кожного масиву:

Приклад

for (let i in myObj.cars) {
  x += "<h1>" + myObj.cars[i].name + "</h1>";
  for (let j in myObj.cars[i].models) {
    x += myObj.cars[i].models[j];
  }
}
Спробуйте самі »

Атрибути властивості

У всіх властивостей є ім’я. Крім того, вони також мають значення.

Значення є одним з атрибутів властивості.

Інші атрибути: enumerable (доступний для перерахунку), configurable (доступний для конфігурації) та writable (доступний для запису).

Ці атрибуты визначають, як можна отримати доступ до властивості (чи доступне воно для читання? або для запису?)

В JavaScript всі атрибути можна читати, але можна змінити лише атрибут значення (і лише якщо властивість доступна для запису).

(В ECMAScript 5 є методи як для отримання, так і для встановлення всіх атрибутів властивостей).


Властивості прототипу

Об’єкти JavaScript успадковують властивості свого прототипу.

Ключове слово delete не видаляє успадковані властивості, але якщо ви видалите властивість прототипу, це вплине на всі об’єкти, успадковані від прототипу.