НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript HTML DOM EventListener (Прослуховувач подій)


Метод addEventListener()

Приклад

Додайте прослуховувач подій, який запускається, коли користувач натискає кнопку:

document.getElementById("myBtn").addEventListener("click", displayDate);
Спробуйте самі »

Метод addEventListener() приєднує обробник події до зазначеного елемента.

Метод addEventListener() приєднує обробник подій до елемента, не перезаписуючи існуючі обробники подій.

До одного елемента можна додати багато обробників подій.

До одного елемента можна додати багато обробників подій одного типу, тобто два "клацання" події.

Ви можете додати слухачі подій до будь-якого об’єкта DOM, а не лише до елементів HTML, тобто об’єкт вікна.

Метод addEventListener() полегшує керування тим, як подія реагує на спливання подій.

Під час використання методу addEventListener() JavaScript відокремлюється від розмітки HTML для кращої читабельності та дозволяє додавати прослуховувачі подій, навіть якщо ви не контролюєте розмітку HTML.

Ви можете легко видалити прослуховувач подій за допомогою методу removeEventListener().


Синтаксис

element.addEventListener(event, function, useCapture);

Перший параметр – це тип події (наприклад, "click" або "mousedown" або будь-яка інша Подія HTML DOM.)

Другий параметр — це функція, яку ми хочемо викликати, коли відбувається подія.

Третій параметр — це логічне значення, яке вказує, чи використовувати спливання подій чи захоплення подій. Цей параметр необов’язковий.

Зверніть увагу, що ви не використовуєте префікс "on" для події; використовуйте "click" замість "onclick".


Додайте обробник подій до елемента

Приклад

Сповіщення "Hello World!" коли користувач натискає на елемент:

element.addEventListener("click", function(){ alert("Hello World!"); });
Спробуйте самі »

Ви також можете звернутися до зовнішньої "іменованої" функції:

Приклад

Сповіщення "Hello World!" коли користувач натискає на елемент:

element.addEventListener("click", myFunction);

function myFunction() {
  alert ("Hello World!");
}
Спробуйте самі »

Додайте багато обробників подій до одного елемента

Метод addEventListener() дозволяє додавати багато подій до одного елемента, не перезаписуючи існуючі події:

Приклад

element.addEventListener("click", myFunction);
element.addEventListener("click", mySecondFunction);
Спробуйте самі »

До одного елемента можна додавати події різних типів:

Приклад

element.addEventListener("mouseover", myFunction);
element.addEventListener("click", mySecondFunction);
element.addEventListener("mouseout", myThirdFunction);
Спробуйте самі »

Додайте обробник подій до об’єкта вікна

Метод addEventListener() дозволяє додавати слухачі подій до будь-якого об’єкта HTML DOM, наприклад елементів HTML, документа HTML, об’єкта вікна або інших об’єктів, які події підтримують, наприклад об’єкт xmlHttpRequest.

Приклад

Додайте прослуховувач подій, який запускається, коли користувач змінює розмір вікна:

window.addEventListener("resize", function(){
  document.getElementById("demo").innerHTML = sometext;
});
Спробуйте самі »

Передача параметрів

Під час передачі значень параметрів використовуйте "анонімну функцію", яка викликає вказану функцію з параметрами:

Приклад

element.addEventListener("click", function(){ myFunction(p1, p2); });
Спробуйте самі »

Спливання подій чи захоплення подій?

Є два способи розповсюдження подій у HTML DOM: bubbling (спливання) та capturing (захоплення).

Поширення події – це спосіб визначення порядку елементів, коли відбувається подія. Якщо у вас є <p> елемент у <div> і користувач клацає на <p> елемент, подія "клацання" повинна бути оброблена спочатку?

Під час спливання спочатку обробляється подія внутрішнього елемента, а потім зовнішня: спочатку обробляється подія клацання <p> елемента, а потім подія клацання <div> елемента.

Під час захоплення спочатку обробляється подія зовнішнього елемента, а потім внутрішнього: елемент <div> спочатку буде обробляти подію клацання елемента, а потім подію клацання <p> елемента.

За допомогою методу addEventListener() ви можете вказати тип розповсюдження за допомогою параметра "useCapture":

addEventListener(event, function, useCapture);

Значенням за замовчуванням є false, яке використовуватиме розповсюдження спливання, коли значення встановлено як true, подія використовує розповсюдження захоплення.

Приклад

document.getElementById("myP").addEventListener("click", myFunction, true);
document.getElementById("myDiv").addEventListener("click", myFunction, true);
Спробуйте самі »

Метод removeEventListener()

Метод removeEventListener() видаляє обробники подій, додані за допомогою методу addEventListener():

Приклад

element.removeEventListener("mousemove", myFunction);
Спробуйте самі »

HTML DOM Довідник об’єкту події

Щоб отримати список усіх подій HTML DOM, перегляньте повний Довідник об’єктів подій HTML DOM.


Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте eventListener, щоб призначити подію onclick елементу <button>.

<button id="demo"></button>

<script>
document.getElementById("demo").("", myFunction);
</script>