НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Дебагінг JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS 2019 JS 2020 JS 2021/2022 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Навчальний табір JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Установка (Підключення)


Як підключити JavaScript? Тег <script>

На HTML-сторінці JavaScript код має бути вставлений між тегами <script> та </script>.

Приклад

<script>
document.getElementById("demo").innerHTML = "Мій перший JavaScript";
</script>
Спробуйте самі »

Старі приклади JavaScript можуть використовувати атрибут type з таким написанням: <script type="text/javascript">.
Згідно специфікації HTML5 для підключення JavaScript атрибут type - не обов’язковий. JavaScript є скриптовою мовою в HTML за умовчанням.


Функції та події JavaScript

JavaScript function - це блок коду JavaScript, який може бути виконаний при "виклику".

Наприклад, функція може бути викликана, коли відбувається подія, наприклад, коли користувач натискає кнопку.

Ви дізнаєтеся набагато більше про функції та події у наступних розділах цього підручника на нашому сайті W3Schools українською.


JavaScript в <head> або <body>?

Ви можете розмістити будь-яку кількість скриптів в HTML-документі.

Скрипти можуть бути розміщені в розділах <body> або в <head> HTML сторінки, або в обох розділах.


JavaScript в <head>

В цьому прикладі JavaScript function розміщується в розділі <head> HTML сторінки.

Функція викликається при натисканні кнопки:

Приклад

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<script>
function myFunction() {
  document.getElementById("demo").innerHTML = "Параграф змінено.";
}
</script>
</head>
<body>

<h1>Веб-сторінка</h1>
<p id="demo">Параграф</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Сппробуй це</button>

</body>
</html>

Спробуйте самі »

JavaScript в <body>

В цьому прикладі JavaScript function розміщується в розділі <body> HTML сторінки.

Функція викликається при натисканні кнопки:

Приклад

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1>Веб-сторінка</h1>
<p id="demo">Параграф</p>
<button type="button" onclick="myFunction()">Спробуйте це</button>

<script>
function myFunction() {
 document.getElementById("demo").innerHTML = "Параграф змінено.";
}
</script>

</body>
</html>
Спробуйте самі »

Розміщення скриптів у нижній частині елемента <body> покращує швидкість відображення, оскільки інтерпретація скриптів уповільнює відображення веб-сторінки. По можливості намагайтеся розміщувати JavaScript-код саме наприкінці HTML-сторінки.


Зовнішній JavaScript

Скрипти також можуть бути розміщені у зовнішніх файлах:

Зовнішній файл: myScript.js

function myFunction() {
 document.getElementById("demo").innerHTML = "Параграф змінено.";
}

Зовнішні скрипти зручні, коли той самий JavaScrip-код використовується на різних веб-сторінках (за аналогією із зовнішніми файлами .css).

Файли JavaScript мають розширення .js.

Щоб використовувати зовнішній скрипт, вкажіть ім’я файла скрипта в атрибуті src (скорочено від source) тега <script>:

Приклад

<script src="myScript.js"></script>
Спробуйте самі »

Можна розмістити зовнішнє посилання на скрипт в <head> або <body> - як вам подобається.

Скрипт буде вести себе так, якщо б він був розташований саме там, де знаходиться тег <script>.

Зовнішні скрипти не можуть містити теги <script>. В них міститься безпосередньо сам JavaScript-код.


Переваги використання зовнішніх файлів JavaScript

Розміщення скриптів у зовнішніх файлах має ряд переваг:

  • Розділяються HTML-код та JavaScript-код
  • Це полегшує читання та підтримку окремо HTML та JavaScript
  • Кешовані файли JavaScript можуть прискорити завантаження сторінок

Щоб додати кілька файлів скриптів на одну сторінку, використовуйте кілька тегів <script>:

Приклад

<script src="myScript1.js"></script>
<script src="myScript2.js"></script>

Зовнішні посилання

На зовнішні скрипти можна посилатися за допомогою повної URL-адреси або шляху щодо поточної веб-сторінки.

У цьому прикладі використовується повна URL-адреса для посилання на скрипт:

Приклад

<script src="https://w3schoolsua.github.io/js/myScript.js"></script>
Спробуйте самі »

У цьому прикладі використовується скрипт, розташований у вказаній теці на поточному вебсайті:

Приклад

<script src="js/myScript.js"></script>

Спробуйте самі »

Цей приклад посилається на скрипт, розташований у тій самій теці, що й поточна сторінка:

Приклад

<script src="myScript.js"></script>

Спробуйте самі »

Ви можете прочитати більше про шляхи до файлів у розділі HTML Шляхи до файлів на нашому сайті W3Schools українською.

Для написання скриптів на мові JavaScript використовуються такі самі редактори коду, як і для написання звичайного HTML-коду. Про те, які можна використовувати редактори коду, ви можете прочитати у розділі HTML Редактори на нашому сайті W3Schools українською.