НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Виклик функції Функція call() Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Функція call()


Метод повторного використання

За допомогою методу call() ви можете написати метод, який можна використовувати для різних об’єктів.


Усі функції є методами

У JavaScript усі функції є методами об’єктів.

Якщо функція не є методом об’єкта JavaScript, вона є функцією глобального об’єкта (див. попередній розділ).

У наведеному нижче прикладі створюється об’єкт із трьома властивостями: firstName, lastName, fullName.

Приклад

const person = {
  firstName:"John",
  lastName: "Doe",
  fullName: function () {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
}

// Поверне "John Doe":
person.fullName();  
Спробуйте самі »

У наведеному вище прикладі this відноситься до об’єкта person.

this.firstName означає firstName властивість this.

Те саме, що:

this.firstName означає властивість firstName для person.


Що таке this?

У JavaScript ключове слово this посилається на об’єкт.

Який об’єкт, залежить від того, як this викликається (використовується або викликається).

Ключове слово this відноситься до різних об’єктів залежно від способу його використання:

У методі об’єкта this посилається на об’єкт.
Окремо this стосується глобального об’єкта.
У функції this посилається на глобальний об’єкт.
У функції в строгому режимі this є undefined.
У події this посилається на елемент, який отримав подію.
Такі методи, як call(), apply() та bind() можуть відносити this до будь-якого об’єкту.

Примітка

this не є змінною. Це ключове слово. Ви не можете змінити значення this.

Дивіться також:

JavaScript this


JavaScript метод call()

Метод call() є попередньо визначеним методом JavaScript.

Його можна використовувати для виклику (звертання) методу з об’єктом власника як аргументом (параметром).

За допомогою call() об’єкт може використовувати метод, що належить іншому об’єкту.

У цьому прикладі викликається метод fullName person, використовуючи його на person1:

Приклад

const person = {
  fullName: function() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
}
const person1 = {
  firstName:"John",
  lastName: "Doe"
}
const person2 = {
  firstName:"Mary",
  lastName: "Doe"
}

// Поверне "John Doe":
person.fullName.call(person1);
Спробуйте самі »

У цьому прикладі викликається метод fullName person, використовуючи його на person2:

Приклад

const person = {
  fullName: function() {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
}
const person1 = {
  firstName:"John",
  lastName: "Doe"
}
const person2 = {
  firstName:"Mary",
  lastName: "Doe"
}

// Поверне "Mary Doe"
person.fullName.call(person2);
Спробуйте самі »

Метод call() з аргументами

Метод call() може приймати аргументи:

Приклад

const person = {
  fullName: function(city, country) {
    return this.firstName + " " + this.lastName + "," + city + "," + country;
  }
}

const person1 = {
  firstName:"John",
  lastName: "Doe"
}

person.fullName.call(person1, "Oslo", "Norway");
Спробуйте самі »