НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Регулярні вирази


Регулярний вираз - це послідовність символів, що утворює шаблон (патерн) пошуку.

Шаблон (патерн) пошуку можна використовувати для текстового пошуку та операцій заміни тексту.


Що таке регулярні вирази?

Регулярний вираз - це послідовність символів, що утворюють шаблон пошуку (патерн пошуку).

Коли ви шукаєте дані в тексті, ви можете використовувати цей шаблон пошуку, щоб описати те, що ви шукаєте.

Регулярний вираз може бути окремим символом або більш складним шаблоном.

Регулярні вирази можна використовувати для виконання всіх типів операцій текстового пошуку та заміни тексту.

Синтаксис

/pattern/modifiers;

Приклад

/w3schools/i;

Пояснення прикладу:

/w3schools/i  є регулярним виразом.

w3schools  - це шаблон (патерн) (для використання в пошуку).

i  - це модифікатор (змінює пошук без урахування регістру).


Використання рядкових методів

В JavaScript регулярні вирази часто використовуються з двома рядковими методами: search() та replace().

Метод search() використовує вираз для пошуку збігу і повертає позицію збігу.

Метод replace() повертає змінений рядок, в якому замінено шаблон.


Використання String search() з рядком

Метод search() шукає рядок для вказаного значення та повертає позицію збігу:

Приклад

Використовуйте рядок, щоб виконати пошук по запиту "W3schools" в рядку:

let text = "Visit W3Schools!";
let n = text.search("W3Schools");

Результат в n буде:

6
Спробуйте самі »

Використання String search() з регулярним виразом

Приклад

Використовуйте регулярний вираз для пошуку по запиту "w3schools" без урахування регістру в рядку:

let text = "Visit W3Schools";
let n = text.search(/w3schools/i);

Результат в n буде:

6
Спробуйте самі »

Використання String replace() з рядком

Метод replace() замінює вказане значення іншим значенням в рядку:

let text = "Visit Microsoft!";
let result = text.replace("Microsoft", "W3Schools");
Спробуйте самі »

Використання String replace() з регулярним виразом

Приклад

Використовуйте регулярний вираз без урахування регістру, щоб замінити Microsoft на W3Schools в рядку:

let text = "Visit Microsoft!";
let result = text.replace(/microsoft/i, "W3Schools");

Результат в res буде:

Visit W3Schools!
Спробуйте самі »

Ви помітили?

Аргументи регулярного виразу (замість рядкових аргументів) можна використовувати в наведених вище методах.
Регулярні вирази можуть зробити ваш пошук набагато більш потужнішим (наприклад, без урахування регістру).


Модифікатори регулярних виразів

Модифікатори можна використовувати для більш глобального пошуку без урахування регістру:

Модифікатор Опис Спробуй це
i Співставлення без урахування регістру Спробуй це »
g Виконати глобальне співставлення (знайти всі збіги, а не зупинятися після першого збігу) Спробуй це »
m Виконати багаторядкове співставлення Спробуй це »

Шаблони регулярних виразів

Скобки використовуються для пошуку ряда символів:

Вираз Опис Спробуй це
[abc] Знайти будь-який символ в скобках Спробуй це »
[0-9] Знайти будь-яку з цифр в скобках Спробуй це »
(x|y) Знайти будь-яку з альтернатив, розділених | Спробуй це »

Метасимволи - це символи зі спеціальним значенням:

Метасимвол Опис Спробуй це
\d Знайти цифру Спробуй це »
\s Знайти символ пробілу Спробуй це »
\b Знайти збіг на початку такого слова: \bWORD, або в кінці такого слова: WORD\b Спробуй це »
Спробуй це »
\uxxxx Знайти символ Unicode, вказаний шістнадцятковим числом xxxx Спробуй це »

Квантифікатори визначають кількості:

Квантифікатор Опис Спробуй це
n+ Відповідає будь-якому рядку, що містить хоча б один n Спробуй це »
n* Відповідає будь-якому рядку, що містить нуль або більше входжень n Спробуй це »
n? Відповідає будь-якому рядку, що містить нуль або одне входження n Спробуй це »

Використання об’єкту RegExp

В JavaScript об’єкт RegExp - це об’єкт регулярного виразу із передвизначеними властивостями та методами.


Використання test()

Метод test() - це метод виразу RegExp.

Він шукає в рядку шаблон та повертає true або false, в залежності від результату.

В наступному прикладі виконується пошук в рядку символа "e":

Приклад

const pattern = /e/;
pattern.test("Все найкраще в житті - безкоштовне!");

Оскільки в рядку є літера "e", виведення наведеного вище коду буде:

true
Спробуйте самі »

Вам не потрібно спочатку розміщувати регулярний вираз у змінну. Два наведених вище рядка можна скоротити до одного:

/e/.test("Все найкраще в житті - безкоштовне!");

Використання exec()

Метод exec() це метод виразу RegExp.

Він шукає рядок для вказаного шаблону і повертає знайдений текст як об’єкт.

Якщо збігів не знайдено, повертається пустий (null) об’єкт.

В наступному прикладі виконується пошук в рядку символа "e":

Приклад

/e/.exec("Найкраща річ в житті - це свобода!");
Спробуйте самі »

Повний довідник RegExp

Для більш детального ознайомлення з регулярними виразами, відвідайте Повний довідник JavaScript RegExp на нашому сайті W3Schools українською.

Довідник містить описи та приклади всіх властивостей та методів регулярних виразів.