НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Сети (Набори)

JavaScript Сет (Набір) - це набір унікальних значень.

Кожне значення в Сеті може зустрічатися лише один раз.

Сет може містити будь-яке значення будь-якого типу даних.

Методи Сету (Набору)

МетодОпис
new Set()Створює новий Сет
add()Додає новий елемент в Сет
delete()Видаляє елемент із Сету
has()Повертає true, якщо значення існує
clear()Видаляє всі елементи із Сету
forEach()Викликає зворотній виклик (callback) для кожного елемента
values()Повертає ітератор з усіма значеннями в Сеті
keys()Такий самий як values()
entries()Повертає ітератор з парами [значення, значення] із Сету
ВластивістьОпис
sizeПовертає числові елементи в Сеті

Як створити Сет (Набір)

Ви можете створити JavaScript Сет (Набір):

  • Передача масиву в new Set()
  • Створіть новий Сет та використовуйте add() для додавання значень
  • Створіть новий Сет та використовуйте add() для додавання змінних

Метод new Set()

Передайте масив в конструктор new Set():

Приклад

// Створити Сет
const letters = new Set(["a","b","c"]);
Спробуйте самі »

Створіть Сет та додайте буквальні значення:

Приклад

// Створити Сет
const letters = new Set();

// Додати значення в Сет
letters.add("a");
letters.add("b");
letters.add("c");
Спробуйте самі »

Створіть Сет і додайте змінні:

Приклад

// Створити змінні
const a = "a";
const b = "b";
const c = "c";

// Створити Сет
const letters = new Set();

// Додати змінні в Сет
letters.add(a);
letters.add(b);
letters.add(c);
Спробуйте самі »

Place for your advertisement!

Метод add()

Приклад

letters.add("d");
letters.add("e");
Спробуйте самі »

Якщо ви додасте однакові елементи, буде збережено лише перший:

Приклад

letters.add("a");
letters.add("b");
letters.add("c");
letters.add("c");
letters.add("c");
letters.add("c");
letters.add("c");
letters.add("c");
Спробуйте самі »

Метод forEach()

Метод forEach() викликає функцію для кожного елемента Set (Набору):

Приклад

// Створити Сет
const letters = new Set(["a","b","c"]);

// Список всіх записів
let text = "";
letters.forEach (function(value) {
  text += value;
})
Спробуйте самі »

Метод values()

Метод values() повертає об’єкт Iterator, що містить всі значення в Set:

Приклад

letters.values()   // Поверне [об’єкт Set Iterator]
Спробуйте самі »

Тепер ви можете використовувати об’єкт Iterator для доступу до елементів:

Приклад

// Створити ітератор
const myIterator = letters.values();

// Список всіх значень
let text = "";
for (const entry of myIterator) {
  text += entry;
}
Спробуйте самі »

Метод keys()

В Сеті немає ключів.

Метод keys() повертає те саме, що і values().

Це робить Сети сумісними з Мапами.

Приклад

letters.keys()   // Поверне [об’єкт Set Iterator]
Спробуйте самі »

Метод entries()

В Сеті немає ключів.

Метод entries() повертає пари [значення, значення] замість пар [ключ, значення].

Це робить Сети сумісними з Мапами:

Приклад

// Створити ітератор
const myIterator = letters.entries();

// Список всіх записів
let text = "";
for (const entry of myIterator) {
  text += entry;
}
Спробуйте самі »

Сети та Об’єкти

Для Сету typeof повертає object:

typeof letters;      // поверне object
Спробуйте самі »

Для Сету instanceof Set повертає true:

letters instanceof Set;  // поверне true
Спробуйте самі »