НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Виклик функції Функція call() Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Виклик функції


Код у JavaScript function виконуватиметься, коли "щось" її викликає.


Виклик JavaScript функції

Код усередині функції не виконується, якщо функцію визначено.

Код усередині функції виконується під час виклику функції.

Поширеним є використання терміну "звернення до функції" замість "викликати функцію".

Також прийнято говорити "звертатись до функції", "запуск функції" або "виконання функції".

У цьому посібнику ми будемо використовувати виклик функції, оскільки функцію JavaScript можна викликати без звернення.


Виклик функції як функції

Приклад

function myFunction(a, b) {
  return a * b;
}
myFunction(10, 2);           // Поверне 20
Спробуйте самі »

Наведена вище функція не належить жодному об’єкту. Але в JavaScript завжди є глобальний об’єкт за умовчанням.

У HTML стандартним глобальним об’єктом є сама сторінка HTML, тому функція вище "належить" сторінці HTML.

У браузері об’єктом сторінки є вікно браузера. Функція вище автоматично стає функцією вікна.

Примітка

Це поширений спосіб виклику функції JavaScript, але не дуже гарна практика.
Глобальні змінні, методи чи функції можуть легко спричинити конфлікти імен і помилки в глобальному об’єкті.

myFunction() та window.myFunction() - одна і та сама функція:

Приклад

function myFunction(a, b) {
  return a * b;
}
window.myFunction(10, 2);    // також поверне 20
Спробуйте самі »

Що таке this?

У JavaScript ключове слово this посилається на об’єкт.

Який об’єкт залежить від того, як this викликається (використовується або називається).

Ключове слово this відноситься до різних об’єктів залежно від способу його використання:

У методі об’єкта this посилається на об’єкт.
Окремо this стосується глобального об’єкта.
У функції this посилається на глобальний об’єкт.
У функції в строгому режимі this є undefined.
У події this посилається на елемент, який отримав подію.
Такі методи, як call(), apply() та bind() можуть відносити this до будь-якого об’єкту.

Примітка

this не є змінною. Це ключове слово. Ви не можете змінити значення this.

Дивіться також:

JavaScript this.


Глобальний об’єкт

Коли функція викликається без власного об’єкта, значення this стає глобальним об’єктом.

У веббраузері глобальним об’єктом є вікно браузера.

Цей приклад повертає об’єкт вікна як значення this:

Приклад

let x = myFunction();            // x буде об’єктом вікна

function myFunction() {
  return this;
}
Спробуйте самі »

Виклик функції як глобальної функції призводить до того, що значення this стає глобальним об’єктом.
Використання об’єкта window як змінної може легко привести до збою вашої програми.


Виклик функції як методу

У JavaScript ви можете визначити функції як методи об’єктів.

У наступному прикладі створюється об’єкт (myObject) із двома властивостями (firstName та lastName), і методом (fullName):

Приклад

const myObject = {
  firstName:"John",
  lastName: "Doe",
  fullName: function () {
    return this.firstName + " " + this.lastName;
  }
}
myObject.fullName();         // Поверне "John Doe"
Спробуйте самі »

Метод fullName є функцією. Функція належить об’єкту. myObject є власником функції.

Те, що називається this, є об’єктом, який "володіє" JavaScript кодом. У цьому випадку значення this становить myObject.

Перевірте це! Змініть метод fullName, щоб повернути значення this:

Приклад

const myObject = {
  firstName:"John",
  lastName: "Doe",
  fullName: function () {
    return this;
  }
}

// Це поверне [object Object] (об’єкт власника)
myObject.fullName();
Спробуйте самі »

Виклик функції як методу об’єкта призводить до того, що значення this стає самим об’єктом.


Виклик функції за допомогою конструктора функції

Якщо виклику функції передує ключове слово new, це виклик конструктора.

Здається, ви створюєте нову функцію, але оскільки функції JavaScript є об’єктами, ви фактично створюєте новий об’єкт:

Приклад

// Це конструктор функцій:
function myFunction(arg1, arg2) {
  this.firstName = arg1;
  this.lastName  = arg2;
}

// Це створює новий об’єкт
const myObj = new myFunction("John", "Doe");

// Це поверне "John"
myObj.firstName;
Спробуйте самі »

Виклик конструктора створює новий об’єкт. Новий об’єкт успадковує властивості та методи від свого конструктора.

Ключове слово this у конструкторі не має значення.
Значення this буде новий об’єкт, створений під час виклику функції.