НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Масив Const


ECMAScript 2015 (ES6)

В 2015 році JavaScript запровадив важливе нове ключове слово: const.

Стало звичною практикою оголошувати масиви за допомогою const:

Приклад

const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
Спробуйте самі »

Не можливо перепризначити

Масив, оголошений за допомогою const не можливо перепризначити:

Приклад

const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
cars = ["Toyota", "Volvo", "Audi"];    // ERROR (помилка)
Спробуйте самі »

Масиви - це НЕ константи

Ключове слово const дещо вводить в оману.

Воно НЕ визначає постійний масив (константу). Воно визначає постійне посилання на масив.

Завдяки чому ми все ще можемо змінювати елементи постійного масиву.


Елементи можна перепризначити

Ви можете змінити елементи постійного масиву:

Приклад

// Ви можете створити постійний масив:
const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

// Ви можете змінити елемент:
cars[0] = "Toyota";

// Ви можете додати елемент:
cars.push("Audi");
Спробуйте самі »

Підтримка браузерами

Ключове слово const не підтримується в Internet Explorer 10 і раніших версіях.

В наступній таблиці визначені перші версії браузерів з повною підтримкою ключового слова const:

Chrome 49 IE 11 / Edge Firefox 36 Safari 10 Opera 36
Mar, 2016 Oct, 2013 Feb, 2015 Sep, 2016 Mar, 2016

Призначено при оголошенні

JavaScript змінним const має бути призначено значення при оголошенні:

Значення: масиви, оголошені за допомогою const, мають бути ініціалізовані при оголошенні.

Використання const без ініціалізації масиву є синтаксичною помилкою:

Приклад

Це не буде працювати:

const cars;
cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];

Масиви, оголошені за допомогою var, можуть бути ініціалізовані в будь-який час.

Ви навіть можете використовувати масив до того, як його буде оголошено:

Приклад

Це - OK:

cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
var cars;
Спробуйте самі »

Область дії блоку Const

Масив, що оголошено за допомогою ключового слова const має Область дії блоку.

Масив, оголошений в блоці, не співпадає з масивом, оголошеним поза блоком:

Приклад

const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
// Тут cars[0] є "Saab"
{
  const cars = ["Toyota", "Volvo", "BMW"];
  // Тут cars[0] є "Toyota"
}
// Тут cars[0] є "Saab"
Спробуйте самі »

Масив, оголошений за допомогою var не має області дії блоку:

Приклад

var cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
// Тут cars[0] є "Saab"
{
  var cars = ["Toyota", "Volvo", "BMW"];
  // Тут cars[0] є "Toyota"
}
// Тут cars[0] є "Toyota"
Спробуйте самі »

Ви можете дізнатись більше про Область дії блоку в розділі: JavaScript Область дії на нашому сайті W3Schools українською.


Переоголошення (повторне оголошення) масивів

Переоголошення масиву, оголошеного за допомогою var, дозволено в будь-якому місці програми:

Приклад

var cars = ["Volvo", "BMW"];   // дозволено
var cars = ["Toyota", "BMW"];  // дозволено
cars = ["Volvo", "Saab"];      // дозволено

Переоголошення або перепризначення масиву const, в тій же області дії або в тому ж блоці, НЕ дозволено:

Приклад

var cars = ["Volvo", "BMW"];     // дозволено
const cars = ["Volvo", "BMW"];   // не дозволено
{
  var cars = ["Volvo", "BMW"];   // дозволено
  const cars = ["Volvo", "BMW"]; // не дозволено
}

Переоголошення або перепризначення існуючого масиву const в тій же області дії або в тому ж блоці, НЕ дозволено:

Приклад

const cars = ["Volvo", "BMW"];   // дозволено
const cars = ["Volvo", "BMW"];   // не дозволено
var cars = ["Volvo", "BMW"];     // не дозволено
cars = ["Volvo", "BMW"];         // не дозволено

{
  const cars = ["Volvo", "BMW"]; // дозволено
  const cars = ["Volvo", "BMW"]; // не дозволено
  var cars = ["Volvo", "BMW"];   // не дозволено
  cars = ["Volvo", "BMW"];       // не дозволено
}

Переоголошення масиву за допомогою const в іншій області дії або в іншому блоці дозволено:

Приклад

const cars = ["Volvo", "BMW"];   // дозволено
{
  const cars = ["Volvo", "BMW"]; // дозволено
}
{
  const cars = ["Volvo", "BMW"]; // дозволено
}

Повний довідник масиву

Для більш детальної інформації про масиви, відвідайте:

Повний довідник JavaScript масиву.

Довідник містить описи та приклади всіх властивостей та методів масиву.