НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче сповіщення JS Таймінг JS Куки

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відповідь сервера AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Async / Await


"async і await полегшують написання промісів".

Ключове слово async змушує функцію повертати Promise.

Ключове слово await змушує функцію чекати Promise.

Синтаксис Async

Ключове слово async перед функцією змушує функцію повертати Promise:

Приклад

async function myFunction() {
  return "Hello";
}

Те саме, що:

function myFunction() {
  return Promise.resolve("Hello");
}

Ось як використовувати Promise:

myFunction().then(
  function(value) { /* код у разі успіху */ },
  function(error) { /* код, якщо якась помилка */ }
);

Приклад

async function myFunction() {
  return "Hello";
}
myFunction().then(
  function(value) {myDisplayer(value);},
  function(error) {myDisplayer(error);}
);
Спробуйте самі »

Або простіше, оскільки ви очікуєте нормального значення (нормальної відповіді, а не помилки):

Приклад

async function myFunction() {
  return "Hello";
}
myFunction().then(
  function(value) {myDisplayer(value);}
);
Спробуйте самі »

Синтаксис Await

Ключове слово await можна використовувати лише всередині функції async.

Ключове слово await змушує функцію призупиняти виконання та чекати вирішеного промісу перед продовженням:

let value = await promise;

Приклад

Давайте повільно навчимося ним користуватися.

Базовий синтаксис

async function myDisplay() {
  let myPromise = new Promise(function(resolve, reject) {
    resolve("I love You !!");
  });
  document.getElementById("demo").innerHTML = await myPromise;
}

myDisplay();
Спробуйте самі »

Два аргументи - resolve (вирішити) та reject (відхилити) попередньо визначені JavaScript.

Ми не створюватимемо їх, але викличемо один із них, коли функція-виконавець буде готова.

Дуже часто функція відхилення не потрібна.

Приклад без reject

async function myDisplay() {
  let myPromise = new Promise(function(resolve) {
    resolve("I love You !!");
  });
  document.getElementById("demo").innerHTML = await myPromise;
}

myDisplay();
Спробуйте самі »

Очікування тайм-ауту

async function myDisplay() {
  let myPromise = new Promise(function(resolve) {
    setTimeout(function() {resolve("I love You !!");}, 3000);
  });
  document.getElementById("demo").innerHTML = await myPromise;
}

myDisplay();
Спробуйте самі »

Очікування файлу

async function getFile() {
  let myPromise = new Promise(function(resolve) {
    let req = new XMLHttpRequest();
    req.open('GET', "mycar.html");
    req.onload = function() {
      if (req.status == 200) {
        resolve(req.response);
      } else {
        resolve("File not Found");
      }
    };
    req.send();
  });
  document.getElementById("demo").innerHTML = await myPromise;
}

getFile();
Спробуйте самі »

Підтримка браузерами

ECMAScript 2017 представив ключові слова JavaScript async та await.

У наступній таблиці визначено першу версію браузера з повною підтримкою обох:

Chrome 55 Edge 15 Firefox 52 Safari 11 Opera 42
Dec, 2016 Apr, 2017 Mar, 2017 Sep, 2017 Dec, 2016