НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Кращі практики


Уникайте глобальних змінних, уникайте new, уникайте ==, уникайте eval()


Уникайте глобальних змінних

Зведіть до мінімуму використання глобальних змінних.

Сюди входять всі типи даних, об’єкти та функції.

Глобальні змінні та функції можуть бути перезаписані іншими скриптами.

Замість цього використовуйте локальні змінні та дізнайтесь, як використовувати замикання.


Завжди оголошуйте локальні змінні

Всі змінні, що використовуються в функції, мають бути оголошені як локальні змінні.

Локальні змінні мають бути оголошені за допомогою ключового слова var або ключового слова let, інакше вони стануть глобальними змінними.

Строгий режим не допускає неоголошених змінних.


Оголошення зверху

Гарна практика програмування - розміщувати всі оголошення зверху кожного скрипту або функції.

Це дає:

 • Більш чистий код
 • Забезпечує єдине місце для пошуку локальних змінних
 • Спрощує уникання небажаних (що маються на увазі) глобальних змінних
 • Зменшує вірогідність небажаного повторного оголошення
// Оголосити на початку
let firstName, lastName, price, discount, fullPrice;

// Оголосити після
firstName = "John";
lastName = "Doe";

price = 19.90;
discount = 0.10;

fullPrice = price - discount;

Це також стосується змінних циклу:

for (let i = 0; i < 5; i++) {

Place for your advertisement!

Ініціалізація змінних

Рекомендується ініціалізувати змінні при їх оголошенні.

Це дає:

 • Більш чистий код
 • Забезпечує єдине місце для ініціалізації змінних
 • Уникання невизначених значень
// Оголосити та ініціювати на початку
let firstName = "",
let lastName = "",
let price = 0,
let discount = 0,
let fullPrice = 0,
const myArray = [],
const myObject = {};

Ініціалізація змінних дає представлення про можливе використання (та можливий тип даних).


Оголосити об’єкти за допомогою const

Оголошення об’єктів за допомогою const попередить випадкову зміну типу:

Приклад

let car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};
car = "Fiat";      // Змінює об’єкт на рядок

const car = {type:"Fiat", model:"500", color:"white"};
car = "Fiat";      // Не можливо

Оголосити масиви за допомогою const

Оголошення масивів за допомогою const попередить випадкову зміну типа:

Приклад

let cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
cars = 3;    // Змінює масив на число

const cars = ["Saab", "Volvo", "BMW"];
cars = 3;    // Не можливо

Не використовуйте new Object()

 • Використовуйте "" замість new String()
 • Використовуйте 0 замість new Number()
 • Використовуйте false замість new Boolean()
 • Використовуйте {} замість new Object()
 • Використовуйте [] замість new Array()
 • Використовуйте /()/ замість new RegExp()
 • Використовуйте function (){} замість new Function()

Приклад

let x1 = "";             // новий примітивний рядок
let x2 = 0;              // нове примітивне число
let x3 = false;          // нове примітивне булеве значення
const x4 = {};           // новий об’єкт
const x5 = [];           // новий об’єкт масиву
const x6 = /()/;         // новий об’єкт regexp
const x7 = function(){}; // новий об’єкт функції
Спробуйте самі »

Place for your advertisement!

Стережіться автоматичного перетворення типів

Код JavaScript не дуже типізований.

Змінні можуть містити всі типи даних.

Змінна може змінювати свій тип даних:

Приклад

let x = "Hello";     // typeof x - це рядок
x = 5;               // змінює typeof x на число
Спробуйте самі »

Пам’ятайте, що числа можуть випадково бути перетворені в рядки або NaN (Not a Number - Не число).

При виконанні математичних операцій JavaScript може конвертувати числа в рядки:

Приклад

let x = 5 + 7;       // x.valueOf() дорівнює 12,  typeof x - це число
let x = 5 + "7";     // x.valueOf() дорівнює 57,  typeof x - це рядок
let x = "5" + 7;     // x.valueOf() дорівнює 57,  typeof x - це рядок
let x = 5 - 7;       // x.valueOf() дорівнює -2,  typeof x - це число
let x = 5 - "7";     // x.valueOf() дорівнює -2,  typeof x - це число
let x = "5" - 7;     // x.valueOf() дорівнює -2,  typeof x - це число
let x = 5 - "x";     // x.valueOf() дорівнює NaN, typeof x - це число
Спробуйте самі »

Віднімання рядка із рядка не викликає помилки, але повертає NaN (Not a Number / Не число):

Приклад

"Hello" - "Dolly"    // поверне NaN
Спробуйте самі »

Використовуйте === Порівняння

Оператор порівняння == завжди перетворює (у відповідні типи) перед порівнянням.

Оператор === примусово порівнює значення й тип:

Приклад

0 == "";        // true
1 == "1";       // true
1 == true;      // true

0 === "";       // false
1 === "1";      // false
1 === true;     // false
Спробуйте самі »

Використовуйте значення параметрів за замовчуванням

Якщо функція викликається з відсутнім аргументом, значення відсутнього аргумента встановлюється на undefined (невизначено).

Undefined (невизначено) значення можуть порушити ваш код. Присвоювати аргументам значення за замовчуванням - гарна звичка.

Приклад

function myFunction(x, y) {
  if (y === undefined) {
    y = 0;
  }
}
Спробуйте самі »

ECMAScript 2015 дозволяє використовувати параметри за замовчуванням у визначенні функції:

function (a=1, b=1) { /*код функції*/ }

Додаткові відомості про параметри та аргументи функції див. в розділі Параметри функції


Завершіть switch налаштуваннями за замовчуванням

Завжди завершуйте інструкції switch за допомогою default (значення за замовчуванням). Навіть якщо ви думаєте, що в цьому немає потреби.

Приклад

switch (new Date().getDay()) {
  case 0:
    day = "Sunday";
    break;
  case 1:
    day = "Monday";
    break;
  case 2:
    day = "Tuesday";
    break;
 case 3:
    day = "Wednesday";
    break;
 case 4:
    day = "Thursday";
    break;
  case 5:
    day = "Friday";
    break;
  case 6:
    day = "Saturday";
    break;
  default:
    day = "Unknown";
}
Спробуйте самі »

Уникайте числових, рядкових та булевих значень як об’єктів

Завжди ставтесь до чисел, рядків або булевим значенням як до примітивних значень. Не як до об’єктів.

Оголошення цих типів як об’єктів знижує швидкість виконання та викликає неприємні побічні ефекти:

Приклад

let x = "John";             
let y = new String("John");
(x === y) // є false, тому що x - це рядок, а y - об’єкт
Спробуйте самі »

Або навіть гірше:

Приклад

let x = new String("John");             
let y = new String("John");
(x == y) // є false, тому що не можна порівнювати об’єкти
Спробуйте самі »

Уникайте використання eval()

Функція eval() використовується для запуску тексту як коду. Практично в усіх випадках немає потреби використовувати це.

Оскільки це дозволяє запускати будь-який код, це також представляє проблему безпеки.