НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Зарезервовані слова


В JavaScript ви не можете використовувати ці зарезервовані слова як змінні, мітки або імена функцій:

abstract arguments await* boolean
break byte case catch
char class* const continue
debugger default delete do
double else enum* eval
export* extends* false final
finally float for function
goto if implements import*
in instanceof int interface
let* long native new
null package private protected
public return short static
super* switch synchronized this
throw throws transient true
try typeof var void
volatile while with yield

Слова, відмічені *, є новими в ECMAScript 5 та 6.

Ви можете дізнатись більше про різні версії JavaScript в розділі JS Версії.


Place for your advertisement!

Видалені зарезервовані слова

Наступні зарезервовані слова були видалені зі стандарту ECMAScript 5/6:

abstract boolean byte char
double final float goto
int long native short
synchronized throws transient volatile

Не використовуйте ці слова як змінні. ECMAScript 5/6 ще не має повної підтримки в усіх браузерах.


Об’єкти, властивості та методи JavaScript

Також слід уникати використання імен вбудованих об’єктів, властивостей та методів JavaScript:

Array Date eval function
hasOwnProperty Infinity isFinite isNaN
isPrototypeOf length Math NaN
name Number Object prototype
String toString undefined valueOf

Зарезервовані слова Java

JavaScript часто використовується разом з Java. Вам слід уникати використання деяких об’єктів та властивостей Java як ідентифікаторів JavaScript:

getClass java JavaArray javaClass
JavaObject JavaPackage

Інші зарезервовані слова

JavaScript можна використовувати як мову програмування в багатьох додатках.

Також слід уникати використання HTML та Window імен об’єктів та властивостей:

alert all anchor anchors
area assign blur button
checkbox clearInterval clearTimeout clientInformation
close closed confirm constructor
crypto decodeURI decodeURIComponent defaultStatus
document element elements embed
embeds encodeURI encodeURIComponent escape
event fileUpload focus form
forms frame innerHeight innerWidth
layer layers link location
mimeTypes navigate navigator frames
frameRate hidden history image
images offscreenBuffering open opener
option outerHeight outerWidth packages
pageXOffset pageYOffset parent parseFloat
parseInt password pkcs11 plugin
prompt propertyIsEnum radio reset
screenX screenY scroll secure
select self setInterval setTimeout
status submit taint text
textarea top unescape untaint
window

Обробники HTML подій

Крім того, слід уникати використання імен всіх обробників подій HTML.

Приклади:

onblur onclick onerror onfocus
onkeydown onkeypress onkeyup onmouseover
onload onmouseup onmousedown onsubmit