НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM HTMLCollection DOM NodeList

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Виринаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Екран вікна / window.screen


Об’єкт window.screen містить інформацію про екран користувача.


Екран вікна

Об’єкт window.screen можна записати без префікса window.

Властивості:

  • screen.width
  • screen.height
  • screen.availWidth
  • screen.availHeight
  • screen.colorDepth
  • screen.pixelDepth

Ширина екрана вікна

Властивість screen.width повертає ширину екрана відвідувача в пікселях.

Приклад

Відображення ширини екрана в пікселях:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Ширина екрана: " + screen.width;

Результат буде:

Спробуйте самі »

Висота екрана вікна

Властивість screen.height повертає висоту екрана відвідувача в пікселях.

Приклад

Відображення висоти екрана в пікселях:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Висота екрана: " + screen.height;

Результат буде:

Спробуйте самі »

Доступна ширина екрану вікна

Властивість screen.availWidth повертає ширину екрана відвідувача в пікселях без урахування функцій інтерфейсу, таких як панель завдань Windows.

Приклад

Відображення доступної ширини екрана в пікселях:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Доступна ширина екрана: " + screen.availWidth;

Результат буде:

Спробуйте самі »

Доступна висота екрану вікна

Властивість screen.availHeight повертає висоту екрана відвідувача в пікселях без урахування функцій інтерфейсу, таких як панель завдань Windows.

Приклад

Відображення доступної висоти екрана в пікселях:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Доступна висота екрана: " + screen.availHeight;

Результат буде:

Спробуйте самі »

Глибина кольору екрана вікна

Властивість screen.colorDepth повертає кількість бітів, використаних для відображення одного кольору.

Усі сучасні комп’ютери використовують 24- або 32-розрядне обладнання для роздільної здатності кольорів:

  • 24 bits =      16,777,216 різні "True Colors"
  • 32 bits = 4,294,967,296 різні "Deep Colors"

Старі комп’ютери використовували 16 біт: 65 536 різних "High Colors" роздільної здатності.

Дуже старі комп’ютери та старі мобільні телефони використовували 8 бітів: 256 різних "VGA кольорів".

Приклад

Відображення глибини кольору екрана в бітах:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Глибина кольору екрана: " + screen.colorDepth;

Результат буде:

Спробуйте самі »

Значення #rrggbb (rgb), що використовуються в HTML, представляють "True Colors" / "Справжні кольори" (16 777 216 різних кольорів)


Глибина екрана вікна в пікселях

Властивість screen.pixelDepth повертає глибину екрана в пікселях.

Приклад

Відображення глибини екрана в пікселях у бітах:

document.getElementById("demo").innerHTML =
"Глибина пікселів екрана: " + screen.pixelDepth;

Результат буде:

Спробуйте самі »

Для сучасних комп’ютерів глибина кольору та глибина пікселя однакові.