НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Об’єкти дати


JavaScript Об’єкт дати дозволяє нам працювати з датами:

Приклад

const d = new Date();
Спробуйте самі »

JavaScript Виведення дати

За замовчуванням JavaScript буде використовувати часову зону браузера та відображати дату у вигляді повнотекстового рядка:

Ви дізнаєтесь більше про те, як відображати дати, пізніше в цьому підручнику.


Створення об’єктів дати

Об’єкти дати створюються за допомогою конструктора new Date().

Є 4 шляхи створення нового об’єкта дати:

new Date()
new Date(рік, місяць, день, години, хвилини, секунди, мілісекунди)
new Date(мілісекунди)
new Date(рядок дати)

new Date()

Конструктор new Date() створює новий об’єкт дати з поточними датою та часом:

Приклад

const d = new Date();
Спробуйте самі »

Об’єкти дати статичні. Комп’ютерний час йде, але об’єкти дати - ні.


new Date(рік, місяць, ...)

new Date(рік, місяць, ...) створює новий об’єкт дати з вказаною датою та часом.

7 чисел визначають рік, місяць, день, час, хвилину, секунду та мілісекунду (у вказаному порядку):

Приклад

const d = new Date(2025, 11, 24, 10, 33, 30, 0);
Спробуйте самі »

Примітка: JavaScript рахує місяці від 0 до 11:

Січень = 0.

Грудень = 11.

Вказування місяця більше 11 не призведе до помилки, але додасть переповнення до наступного року:

Вказування:

const d = new Date(2025, 15, 24, 10, 33, 30);

Те саме, як:

const d = new Date(2025, 3, 24, 10, 33, 30);
Спробуйте самі »

Вказування дня вище максимального не призведе до помилки, але додасть переповнення до наступного місяця:

Вказування:

const d = new Date(2025, 5, 35, 10, 33, 30);

Те саме, як:

const d = new Date(2025, 6, 5, 10, 33, 30);
Спробуйте самі »

Використання 6, 4, 3 або 2 чисел

6 чисел вказують рік, місяць, день, годину, хвилину, секунду:

Приклад

const d = new Date(2025, 11, 24, 10, 33, 30);
Спробуйте самі »

5 чисел вказують рік, місяць, день, годину та хвилину:

Приклад

const d = new Date(2025, 11, 24, 10, 33);
Спробуйте самі »

4 чисел вказують рік, місяць, день та годину:

Приклад

const d = new Date(2025, 11, 24, 10);
Спробуйте самі »

3 числа вказують рік, місяць та день:

Приклад

const d = new Date(2025, 11, 24);
Спробуйте самі »

2 числа вказують рік та місяць:

Приклад

const d = new Date(2025, 11);
Спробуйте самі »

Ви не можете опустити місяць. Якщо ви вкажете лише один параметр, він буде вважатися мілісекундами.

Приклад

const d = new Date(2025);
Спробуйте самі »

Попереднє століття

Одно- та двозначні роки будуть інтерпретуватись як 19xx:

Приклад

const d = new Date(99, 11, 24);
Спробуйте самі »

Приклад

const d = new Date(9, 11, 24);
Спробуйте самі »

new Date(dateString)

new Date(dateString) створює новий об’єкт дати із рядка дати:

Приклад

const d = new Date("February 24, 2022 04:05:00");
Спробуйте самі »

Рядки дати описані в наступному розділі.


JavaScript зберігає дати в мілісекундах

JavaScript зберігає дати як числа в мілісекундах, починаючи з 01 січня 1970 року, 00:00:00 UTC (Universal Time Coordinated / Всесвітній координований час).

Нульовий час - 01 Січня, 1970 00:00:00 UTC.

Поточний час: мілісекунд після 01 Січня, 1970 року


new Date(milliseconds)

new Date(мілісекунди) створює новий об’єкт дати як нульовий час плюс мілісекунди:

Приклад

const d = new Date(0);
Спробуйте самі »

01 Січня 1970 року плюс 100 000 000 000 мілісекунд приблизно відповідає 03 Березня 1973 року:

Приклад

const d = new Date(100000000000);
Спробуйте самі »

01 Січня 1970 року мінус 100 000 000 000 мілісекунд приблизно відповідає 31 Жовтня 1966 року:

Приклад

const d = new Date(-100000000000);
Спробуйте самі »

Приклад

const d = new Date(86400000);
Спробуйте самі »

Один день (24 години) - це 86 400 000 мілісекунд.


Методи дати

Коли створюється об’єкт дати, з ним можна працювати за допомогою ряду методів.

Методи дати дозволяють отримувати та встановлювати рік, місяць, день, годину, хвилину, секунду та мілісекунду об’єктів дати, використовуючи або місцевий час, або час UTC (універсальний, або GMT) час.

Методи дати та часові зони розглядаються в наступних розділах.


Відображення дат

JavaScript (за замовчуванням) виводить дати в форматі повнотекстового рядка:

Приклад

Спробуйте самі »

Коли ви відображаєте об’єкт дати в HTML, він автоматично перетворюється в рядок за допомогою методу toString().

Приклад

const d = new Date();
d.toString();
Спробуйте самі »

Метод toUTCString() перетворює дату в рядок UTC (стандарт відображення дати).

Приклад

const d = new Date();
d.toUTCString();
Спробуйте самі »

Метод toDateString() перетворює дату в більш читабельний формат:

Приклад

const d = new Date();
d.toDateString();
Спробуйте самі »

Метод toISOString() перетворює об’єкт дати в рядок, використовуючи стандартний формат ISO:

Приклад

const d = new Date();
d.toISOString();
Спробуйте самі »

Повний довідник JavaScript Дати

Для більш детального ознайомлення з датами в JavaScript, відвідайте:

Повний довідник JavaScript Дати.

Довідник містить описи та приклади всіх властивостей та методів Дати.