НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Графіка

JS Графіка JS Canvas JS Plotly JS Chart.js JS Google Chart JS D3.js

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Ітерація масиву


Методи ітерації масиву оперують з кожним елементом масиву.


JavaScript Array forEach()

Метод forEach() викликає функцію (функцію зворотного виклику) один раз для кожного елемента масиву.

Приклад

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let txt = "";
numbers.forEach(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
  txt += value + "<br>";
}
Спробуйте самі »

Зверніть увагу, що функція приймає три аргумента:

 • Значення елемента
 • Індекс елемента
 • Сам масив

В наведеному вище прикладі використовується лише параметр значення. Приклад можна переписати так:

Приклад

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let txt = "";
numbers.forEach(myFunction);

function myFunction(value) {
 txt += value + "<br>";
}
Спробуйте самі »

JavaScript Array map()

Метод map() створює новий масив, виконуючи функцію для кожного елемента масиву.

Метод map() не виконує функцію для елементів масиву без значень.

Метод map() не змінює оригінальний масив.

В цьому прикладі кожне значення масиву множиться на 2:

Приклад

const numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
const numbers2 = numbers1.map(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
  return value * 2;
}
Спробуйте самі »

Зверніть увагу, що функція приймає 3 аргументи:

 • Значення елемента
 • Індекс елемента
 • Сам масив

Коли функція зворотного виклику використовує лише параметр значення, параметри індексу та масиву можна не вказувати:

Приклад

const numbers1 = [45, 4, 9, 16, 25];
const numbers2 = numbers1.map(myFunction);

function myFunction(value) {
  return value * 2;
}
Спробуйте самі »

JavaScript Array filter()

Метод filter() створює новий масив з елементами масиву, що проходить перевірку (тест).

В цьому прикладі створюється новий масив з елементів зі значенням більше ніж 18:

Приклад

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
const over18 = numbers.filter(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
  return value > 18;
}
Спробуйте самі »

Зверніть увагу, що функція приймає 3 аргументи:

 • Значення елемента
 • Індекс елемента
 • Сам масив

В наведеному вище прикладі функція зворотного виклику нк використовує параметри індексу та масиву, тому їх можна не вказувати:

Приклад

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
const over18 = numbers.filter(myFunction);

function myFunction(value) {
  return value > 18;
}
Спробуйте самі »

JavaScript Array reduce()

Метод reduce() запускає функцію для кожного елемента масиву для створення (зменшення до) одного значення.

Метод reduce() працює в масиві зліва-направо. Подивіться також reduceRight().

Метод reduce() не зменшує оригінальний (початковий) масив.

В цьому прикладі знаходиться сума всіх чисел масиву:

Приклад

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let sum = numbers.reduce(myFunction);

function myFunction(total, value, index, array) {
  return total + value;
}
Спробуйте самі »

Зверніть увагу, що функція приймає 4 аргументи:

 • Підсумок (початкове значення / попередньо повернене значення)
 • Значення елементу
 • Індекс елементу
 • Сам масив

В наведеному вище прикладі не використовуються параметри індексу та масиву. Це можна переписати як:

Приклад

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let sum = numbers.reduce(myFunction);

function myFunction(total, value) {
  return total + value;
}
Спробуйте самі »

Метод reduce() може приймати початкове значення:

Приклад

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let sum = numbers.reduce(myFunction, 100);

function myFunction(total, value) {
  return total + value;
}
Спробуйте самі »

JavaScript Array reduceRight()

Метод reduceRight() запускає функцію для кожного елемента масиву для створення (зменшення до) одного значення.

Метод reduceRight() працює в масиві з права-наліво. Дивіться також reduce().

Метод reduceRight() не зменшує оригінальний (початковий) масив.

В цьому прикладі знаходиться сума всіх чисел в масиві:

Приклад

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let sum = numbers.reduceRight(myFunction);

function myFunction(total, value, index, array) {
  return total + value;
}
Спробуйте самі »

Зверніть увагу, що функція приймає 4 аргументи:

 • Підсумок (початкове значення / попередньо повернене значення)
 • Значення елементу
 • Індекс елементу
 • Сам масив

В наведеному вище прикладі не використовуються параметри індексу та масиву. Це можна переписати так:

Приклад

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let sum = numbers.reduceRight(myFunction);

function myFunction(total, value) {
  return total + value;
}
Спробуйте самі »

JavaScript Array every()

Метод every() перевіряє, чи всі значення масиву проходять тест.

В цьому прикладі перевіряється, чи всі значення більше, ніж 18:

Приклад

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let allOver18 = numbers.every(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
  return value > 18;
}
Спробуйте самі »

Зверніть увагу, що функція приймає 3 аргументи:

 • Значення елементу
 • Індекс елементу
 • Сам масив

Коли функція зворотного виклику використовує лише перший параметр (значення), інші параметри можна не вказувати:

Приклад

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let allOver18 = numbers.every(myFunction);

function myFunction(value) {
  return value > 18;
}
Спробуйте самі »

JavaScript Array some()

Метод some() перевіряє, чи проходять деякі значення масиву тест.

В цьому прикладі перевіряється, чи не перевищують деякі значення масиву 18:

Приклад

const numbers = [45, 4, 9, 16, 25];
let someOver18 = numbers.some(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
  return value > 18;
}
Спробуйте самі »

Зверніть увагу, що функція приймає 3 аргументи:

 • Значення елементу
 • Індекс елементу
 • Сам масив

JavaScript Array indexOf()

Метод indexOf() шукає в масиві значення елемента і повертає його позицію.

Примітка: Перший елемент має позицію 0, другий елемент має позицію 1, і т.д.

Приклад

Шукати елемент "Apple" в масиві:

const fruits = ["Apple", "Orange", "Apple", "Mango"];
let position = fruits.indexOf("Apple") + 1;
Спробуйте самі »

Синтаксис

array.indexOf(item, start)
item Обов’язково. Елемент для пошуку.
start Не обов’язково. З чого почати пошук. Негативні значення будуть починатися з даної позиції, рахуючи від кінця, і пошук до кінця.

Array.indexOf() повертає -1, якщо елемент не знайдено.

Якщо елемент присутній більше одного разу, він повертає позицію першого входження.


JavaScript Array lastIndexOf()

Метод Array.lastIndexOf() те саме, що і метод Array.indexOf(), але повертає позицію останнього входження вказаного елемента.

Приклад

Шукати елемент "Apple" в масиві:

const fruits = ["Apple", "Orange", "Apple", "Mango"];
let position = fruits.lastIndexOf("Apple") + 1;
Спробуйте самі »

Синтаксис

array.lastIndexOf(item, start)
item Обов’язково. Елемент для пошуку
start Не обов’язково. З чого почати пошук. Негативні значення будуть починатися з даної позиції, рахуючи від кінця і пошук до початку

JavaScript Array find()

Метод find() повертає значення першого елемента масиву, який передає тестову функцію.

В цьому прикладі знаходиться (повертається значення) перший елемент, який більше, ніж 18:

Приклад

const numbers = [4, 9, 16, 25, 29];
let first = numbers.find(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
  return value > 18;
}
Спробуйте самі »

Зверніть увагу, що функція приймає 3 аргументи:

 • Значення елементу
 • Індекс елементу
 • Сам масив

Підтримка браузерами

Метод find() введено в ES6 (JavaScript 2015).

Він підтримується в усіх сучасних браузерах:

Chrome Edge Firefox Safari Opera
Yes Yes Yes Yes Yes

find() не підтримується в Internet Explorer.


JavaScript Array findIndex()

Метод findIndex() повертає індекс першого елементу масиву, що передає тестову функцію.

В цьому прикладі виконується пошук індексу першого елемента, що більше, ніж 18:

Приклад

const numbers = [4, 9, 16, 25, 29];
let first = numbers.findIndex(myFunction);

function myFunction(value, index, array) {
  return value > 18;
}
Спробуйте самі »

Зверніть увагу, що функція приймає 3 аргумента:

 • Значення елементу
 • Індекс елементу
 • Сам масив

Підтримка браузерами

Метод findIndex() введено в ES6 (JavaScript 2015).

Він підтримується в усіх сучасних браузерах:

Chrome Edge Firefox Safari Opera
Yes Yes Yes Yes Yes

findIndex() не підтримується в Internet Explorer.


JavaScript Array.from()

Метод Array.from() повертає об’єкт Array із будь-якого об’єкту з властивістю length або будь-якого ітерованого об’єкту.

Приклад

Створити масив із рядка:

Array.from("ABCDEFG");
Спробуйте самі »

Підтримка браузерами

from() введено в ES6 (JavaScript 2015).

Він підтримується в усіх сучасних браузерах:

Chrome Edge Firefox Safari Opera
Yes Yes Yes Yes Yes

from() не підтримується в Internet Explorer.


JavaScript Array Keys()

Метод Array.keys() повертає об’єкт Array Iterator з ключами масиву.

Приклад

Створити об’єкт Array Iterator, що містить ключи масиву:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
const keys = fruits.keys();

for (let x of keys) {
  text += x + "<br>";
}
Спробуйте самі »

Підтримка браузерами

Метод keys() введено в ES6 (JavaScript 2015).

Він підтримується в усіх сучасних браузерах:

Chrome Edge Firefox Safari Opera
Yes Yes Yes Yes Yes

Метод keys() не підтримується в Internet Explorer.


Array entries()

Приклад

Створити об’єкт Array Iterator, and then iterate over the key/value pairs:

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];
const f = fruits.entries();

for (let x of f) {
  document.getElementById("demo").innerHTML += x;
}
Спробуйте самі »

Метод entries() повертає об’єкт Array Iterator з парами ключ/значення:

[0, "Banana"]
[1, "Orange"]
[2, "Apple"]
[3, "Mango"]

Метод entries() не змінює оригінальний масив.

Підтримка браузерами

Метод entries() введено в ES6 (JavaScript 2015).

Він підтримується в усіх сучасних браузерах:

Chrome Edge Firefox Safari Opera
Yes Yes Yes Yes Yes

Метод entries() не підтримується в Internet Explorer.


JavaScript Array includes()

ECMAScript 2016 ввів Array.includes() в масиви. This allows us to check if an element is present in an array (including NaN, unlike indexOf).

Приклад

const fruits = ["Banana", "Orange", "Apple", "Mango"];

fruits.includes("Mango"); // is true
Спробуйте самі »

Синтаксис

array.includes(search-item)

Array.includes() allows to check for NaN values. Unlike Array.indexOf().

Метод Array.includes() не підтримується в Internet Explorer та Edge 12/13.

Перша версія браузера з повною підтримкою:

Підтримка браузерами

Метод includes() is an ECMAScript 2016 feature.

Він підтримується в усіх сучасних браузерах:

Chrome Edge Firefox Safari Opera
Yes Yes Yes Yes Yes

Метод includes() не підтримується в Internet Explorer.


Повний довідник масиву

Для більш детальної інформації про масиви, відвідайте:

Повний довідник JavaScript масиву на нашому сайті W3Schools українською.

Довідник містить описи та приклади всіх властивостей та методів масиву.