НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Порівняння та Логічні оператори


Оператори порівняння та логічні оператори використовуються для перевірки true або false.


Оператори порівняння

Оператори порівняння використовуються в логічних інструкціях для визначення рівняння або різниці між змінними або значеннями.

Враховуючи, що x = 5, в таблиці нижче пояснюються оператори порівняння:

Оператор Опис Порівняння Поверне Спробуй це
== дорівнює x == 8 false Спробуй це »
x == 5 true Спробуй це »
x == "5" true Спробуй це »
=== рівне значення та рівний тип x === 5 true Спробуй це »
x === "5" false Спробуй це »
!= не дорівнює x != 8 true Спробуй це »
!== не рівне значення або не рівний тип x !== 5 false Спробуй це »
x !== "5" true Спробуй це »
x !== 8 true Спробуй це »
> більше, ніж x > 8 false Спробуй це »
< менше, ніж x < 8 true Спробуй це »
>= більше, ніж або дорівнює x >= 8 false Спробуй це »
<= менше, ніж або дорівнює x <= 8 true Спробуй це »

Як це можна використовувати

Оператори порівняння можуть бути використані в умовних інструкціях для порівняння значень і застосування дій в залежності від результату:

if (age < 16) text = "Ти занадто юна, щоб займатись сексом та вживати алкоголь!";

Ви дізнаєтесь більше про використання умовних інструкцій (операторів) в наступному розділі підручника на нашому сайті W3Schools українською.


Логічні оператори

Логічні оператори використовуються для визначення логіки між змінними або значеннями.

Враховуючи, що x = 6 та y = 3, в таблиці нижче пояснюються логічні оператори:

Оператор Опис Приклад Спробуй це
&& and (x < 10 && y > 1) є true Спробуй це »
|| or (x == 5 || y == 5) є false Спробуй це »
! not !(x == y) є true Спробуй це »

Умовний (тернарний) оператор

JavaScript також містить умовний оператор, який присвоює значення змінній на основі деякої умови.

Синтаксис

назвазмінної = (порівняння) ? значення1:значення2 

Приклад

let voteable = (age < 16) ? "Занадто юна":"Достатньо доросла";
Спробуйте самі »

Якщо змінна age має значення менше 16, значення змінної, що підлягає голосуванню, буде "Занадто юна", в іншому випадку значення змінної буде "Достатньо доросла".


Порівняння різних типів

Порівняння даних різних типів може дати неочікувані результати.

При порівняння рядка з числом, JavaScript конвертує рядок в число при виконанні порівняння. Пустий рядок конвертується в 0. Нечисловий рядок конвертується в NaN, що завжди є false.

Кейс Значення Спробуй
2 < 12 true Спробуй це »
2 < "12" true Спробуй це »
2 < "John" false Спробуй це »
2 > "John" false Спробуй це »
2 == "John" false Спробуй це »
"2" < "12" false Спробуй це »
"2" > "12" true Спробуй це »
"2" == "12" false Спробуй це »

При порівнянні двох рядків, "2" буде більше, ніж "12", тому що (по алфавіту) 1 є менше, ніж 2.

Щоб забезпечити правильний результат, змінні мають бути конвертовані в правильний тип перед порівнянням:

age = Number(age);
if (isNaN(age)) {
  voteable = "Введення не є числом";
} else {
  voteable = (age < 18) ? "Занадто юна" : "Достатньо доросла";
}
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Оберіть коректний оператор порівняння, щоб вивести true, коли x більше, ніж y.

x = 10;
y = 5;
alert(x  y);