НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Графіка. Уроки W3Schools українською для початківців

En

Google Мапи. Довідник


Конструктор Map()

Приклад

Створити Google мапу:

var map = new google.maps.Map(mapCanvas, mapOptions);

Визначення та використання

Конструктор Map() створює нову мапу всередині зазначеного елемента HTML (зазвичай це елемент <div>).


Синтаксис

new google.maps.Map(HTMLElement,MapOptions)

Значення параметрів

Параметр Опис
HTMLElement Визначає, в який елемент HTML розмістити мапу
MapOptions Об’єкт MapOptions, який містить змінні/параметри ініціалізації мапи

Методи Map()

Метод Повертає значення Опис
fitBounds(LatLngBounds) None Встановлює вікно перегляду, яке містить задані межі
getBounds() LatLng,LatLng Повертає південно-західну широту/довготу та північно-східну широту/довготу поточного вікна перегляду
getCenter() LatLng Повертає ширину/довжину центру мапи
getDiv() Node Повертає об’єкт DOM, який містить мапу
getHeading() number Повертає напрямок компаса аерофотознімків (для СУПУТНИКОВИХ і ГІБРИДНИХ типів мап)
getMapTypeId() HYBRID
ROADMAP
SATELLITE
TERRAIN
Повертає поточний тип мапи
getProjection() Projection Повертає поточну проекцію
getStreetView() StreetViewPanorama Повертає типову панораму StreetViewPanorama, прив’язану до мапи
getTilt() number Повертає кут падіння для аерофотознімків у градусах (для СУПУТНИКОВОГО та ГІБРИДНОГО типів мап)
getZoom() number Повертає поточний рівень масштабування мапи
panBy(xnumber,ynumber) None Змінює центр мапи на задану відстань у пікселях
panTo(LatLng) None Змінює центр мапи на задану LatLng
panToBounds(LatLngBounds) None Панорамує карту на мінімальну величину, необхідну для вмісту даного LatLngBounds
setCenter(LatLng) None Встановлює ширину/довжину центру мапи
setHeading(number) None Встановлює напрямок компаса для аерофотознімків, виміряних у градусах від кардинального напрямку на північ
setMapTypeId(MapTypeId) None Встановлює тип мапи для відображення
setOptions(MapOptions) None  
setStreetView(StreetViewPanorama) None Прив’язує StreetViewPanorama до мапи
setTilt(number) None Встановлює кут падіння для аерофотознімків у градусах (для СУПУТНИКОВОГО та ГІБРИДНОГО типів мап)
setZoom(number) None Встановлює рівень масштабування мапи

Властивості Map()

Властивість Тип Опис
controls Array.<MVCArray.<Node>> Додаткові елементи керування для прикріплення до мапи
mapTypes MapTypeRegistry Реєстр екземплярів MapType за ID рядка
overlayMapTypes MVCArray.<MapType> Додаткові типи мап для накладання

Події Map()

Подія Аргументи Опис
bounds_changed None Спрацьовує, коли межі вікна перегляду змінюються
center_changed None Запускається, коли змінюється властивість центру мапи
click MouseEvent Запускається, коли користувач клікає на мапі
dblclick MouseEvent Викликається, коли користувач двічі клікає на мапі
drag None Повторно запускається, поки користувач перетягує мапу
dragend None Запускається, коли користувач припиняє перетягувати мапу
dragstart None Виникає, коли користувач починає перетягувати мапу
heading_changed None Запускається, коли змінюється властивість заголовка мапи
idle None Спрацьовує, коли мапа стає неактивною після панорамування або масштабування
maptypeid_changed None Запускається, коли змінюється властивість mapTypeId
mousemove MouseEvent Спрацьовує кожного разу, коли миша користувача переміщується над контейнером мапи
mouseout MouseEvent Запускається, коли миша користувача виходить із контейнера мапи
mouseover MouseEvent Спрацьовує, коли миша користувача входить у контейнер мапи
projection_changed None Спрацьовує, коли проекція змінилася
resize None Запускається, коли мапа (div) змінює розмір
rightclick MouseEvent Запускається, коли користувач клікає правою кнопкою миші на мапі
tilesloaded None Спрацьовує, коли закінчується завантаження видимих плиток
tilt_changed None Запускається, коли змінюється властивість нахилу мапи
zoom_changed None Запускається, коли змінюється властивість масштабування мапи

Оверлеї / Накладки

Конструктор/Об’єкт Опис
Marker Створює маркер. (Зауважте, що для відображення маркера необхідно встановити положення)
MarkerOptions Параметри візуалізації маркера
MarkerImage Структура, що представляє піктограму маркера або зображення тіні
MarkerShape Визначає форму маркера для використання у визначенні області маркера, яку можна натиснути (тип і координата)
Animation Визначає анімацію, яку можна відтворювати на маркері (відскок або падіння)
InfoWindow Створює інформаційне вікно
InfoWindowOptions Параметри візуалізації інформаційного вікна
Polyline Створює полілінію (містить контури та стилі обведення)
PolylineOptions Параметри візуалізації полілінії
Polygon Створює багатокутник (містить шлях і стилі обведення+заливки)
PolygonOptions Параметри візуалізації багатокутника
Rectangle Створює прямокутник (містить межі та стилі обведення+заливки)
RectangleOptions Параметри візуалізації прямокутника
Circle Створює коло (містить стилі центр+радіус і обведення+заливка)
CircleOptions Варіанти візуалізації кола
GroundOverlay  
GroundOverlayOptions  
OverlayView  
MapPanes  
MapCanvasProjection  

Події

Конструктор/Об’єкт Опис
MapsEventListener Він не має методів і конструктора. Його екземпляри повертаються з addListener(), addDomListener() і зрештою передаються назад до removeListener()
event Додає/видаляє/запускає прослуховувачі подій
MouseEvent Повернуто з різних подій миші на мапі та накладень

Елементи управління

Конструктор/Об’єкт Опис
MapTypeControlOptions Містить параметри для зміни елемента керування (положення та стиль)
MapTypeControlStyle Визначає тип елемента керування мапою для відображення (спадне меню чи кнопки)
OverviewMapControlOptions Параметри відтворення елемента керування оглядовою мапою (відкритого чи згорнутого)
PanControlOptions Параметри візуалізації елемента керування панорамуванням (положення)
RotateControlOptions Параметри візуалізації елемента керування поворотом (положення)
ScaleControlOptions Параметри візуалізації елемента керування масштабом (положення та стиль)
ScaleControlStyle Визначає тип керування масштабом для відображення
StreetViewControlOptions Параметри візуалізації керування чоловічком (положення) перегляду вулиці
ZoomControlOptions Параметри відтворення елемента керування масштабом (положення та стиль)
ZoomControlStyle Визначає, який тип масштабування відображати (великий чи малий)
ControlPosition Визначає розміщення елементів керування на мапі